Hopp til innhold

Skauerøya

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skauerøya
LandNorges flagg Norge
Kart
Skauerøya
58°13′59″N 8°22′57″Ø

Skauerøya er ei øy i Lillesand kommune i Agder. Øya ligger vest for hovedinnseilingen til Lillesand (Sandsgapet) og er ei av øyene lengst vest i Blindleia. Øya er på ca. 1 240 dekar inklusive Hestholmen, som er ei halvøy ut mot havet. Rett utenfor Hestholmen ligger Saltholmen, hvor det har vært et fyr siden 1882.

Ifølge navnegransker Oluf Rygh er øya først nevnt som Skouffuerøenn i 1593. Han skriver om navnet at: «1ste Led er *Skógar-, Gen. af skógr m., Skov.». [trenger referanse]

Det meste av Skauerøya hørte tidligere under ett og samme gårsdbruk. Våningshuset på gården, som i Lillesand rett og slett blir kalt «huset», ble oppført rundt 1800 etter at det tidligere våningshuset var blitt ødelagt i en brann rundt 1780. Gården ble overtatt av Lillesand kommune og staten i fellesskap i 1965, og mesteparten av øya er idag friluftsområde. Populære overnattingsplasser for båtturister er Hestholmbuktene på sørøstsiden av øya og Skauerøybukten, som ligger mot Blindleia på nordvestsiden av øya. I disse buktene er det anlagt brygger som er tilgjengelige for allmennheten, og det er satt ut søppelkasser om sommeren. Det går turstier rundt Skauerøya gjennom blandet løv- og furuskog. Turstiene leder til flotte utsiktspunkter mot såvel havet som Blindleia og Sandsgapet.

Huset på Skauerøya benyttes om sommeren til blant annet leirer for psykisk utviklingshemmede barn. Foruten gården finnes det fire private eiendommer på øya, en moderne hytte og tre boplasser. Boplassene ligger nord på øya og er godt synlige fra Lillesand. Den eldste av boplassene er bygget rundt 1800, mens den yngste er fra rundt 1885. To av boplassene ble fraflyttet rundt annen verdenskrig, mens det var fastboende på den tredje helt frem til 1990-tallet. Alle de tre boplassene benyttes idag som fritidsboliger og er godt vedlikeholdt.