Sjakktermer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne siden presenterer noen av de mest brukte ord i sjakkterminologien.

A[rediger | rediger kilde]

Algebraisk notasjon er det enerådende notasjonssystemet i vår tid. I dette systemet har brikke og felt hver sin kode. Feltene benevnes med små bokstav og et tall i et koordinatsystem, f.eks. a1. Brikkene benevnes med stor bokstav Konge, Dronning, Tårn, Løper og Springer, med unntak av bøndene som bare blir notert med feltkoordinaten, eksempelvis betyr 1. e4 at bonde flyttes til e4. Et tårn som flyttes fra feltet a4 til feltet d4 benevnes Td4 eller Ta4-d4. Når hele trekket noteres med både det feltet brikken flyttes fra og det feltet brikken flyttes til, kalles det absolutt notasjon, og brukes i alle tilfeller der det er mulig å flytte to brikker til det oppgitte feltet. I engelskspråklig sjakklitteratur brukes King, Queen, Rook, Bishop og kNight om henholdsvis konge, dronning, tårn, løper og springer.

Fra Alekhine vs. Nimzowitsch, 1930
abcdefgh
8
b8 svart tårn
f8 svart konge
a7 svart bonde
c7 svart tårn
d7 svart dronning
e7 svart springer
g7 svart bonde
a6 hvit bonde
b6 svart bonde
c6 svart springer
e6 svart bonde
h6 svart bonde
b5 hvit løper
d5 svart bonde
e5 hvit bonde
f5 svart bonde
b4 hvit bonde
d4 hvit bonde
f4 hvit bonde
c3 hvit tårn
f3 hvit springer
c2 hvit tårn
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
c1 hvit dronning
g1 hvit konge
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Hvit har plassert ut Aljekhins kanon på c-linja

Aljekhins kanon - et batteri der dronningen (bakerst) og begge tårnene står på samme linje og peker mot motspillerens stilling.

Analyse - å studere partiet i etterkant for å identifisere feil og forbedringer til senere bruk.

Armageddon - et lynsjakkparti der hvit tildeles en liten tidsfordel, ofte fem minutter mot svarts fire. Til gjengjeld taper hvit om partiet ender remis.[1]

Avdekkersjakk eller bare avdekker - når en brikke flyttes unna for å åpne for et angrep på motstanderens konge av en brikke som står bak denne.

Avbytte - se bytte.

Avledingsoffer - et offer som har til hensikt å trekke en av motstanderens brikker bort fra forsvaret av andre felter.

Avvik - å gå bort fra åpningsteorien.

Avvikling - trekkrekkefølge som avvikler spillet, som oftest brukt ved overgang til sluttspill.

B[rediger | rediger kilde]

Batteri - to eller flere brikker i samme linje eller diagonal. Som regel ett eller to tårn sammen med dronning, eller løper og dronning. Se også Aljekhins kanon

Betenkningstid eller tid - den tiden et parti er avgrenset til ved starten av partiet.

Binding - når en brikke er angrepet, men ikke kan flytte fordi kongen står bak denne kalles det en binding. Se også spidding

Blindsjakk - et spill som utføres uten å se brett og brikker.

Bonde - hver av spillerne starter med 8 bønder. Disse er i utgangsstilligen stilt opp på 2. raden foran offiserene.

Bondemajoritet - en situasjon der man har flere bønder enn motstanderen enten på brettet eller, som uttrykket vanligvis brukes til, på en av fløyene eller i sentrum.

Bondestorm - en taktisk kombinasjon der bønder, gjerne mange, brukes for å angripe motstanderens stilling.

Bondestruktur - konstellasjonen av bøndene på brettet. Bøndene er de minst mobile brikkene på brettet, og de eneste som ikke kan gå bakover. Bondestrukturer dikterer ofte hvordan partiet forløper og hvilke taktikker og planer som er nyttige i partiet.

Bondeøyer - når bønder av samme farge står i linjer som ikke tilstøter hverandre kalles det at man har flere bondeøyer. Hvis det er en enslig bonde på en sånn øy kalles det en isolani.

Bukk - en grov tabbe eller feiltrekk. Som regel er resultatet tap av materiell, stor posisjonell fordel for motstander eller matt.

Bytte - å bytte brikker vil si at man utfører en trekkrekkefølge med resultatet at begge har slått ut tilsvarende brikker hos motstander.

C[rediger | rediger kilde]

Caissa - sjakkens gudinne. Også en sjakklubb i Sandefjord.

D[rediger | rediger kilde]

D - brukt om brikken dronning i sjakknotasjon.

Alle feltene på brettet i engelsk deskriptiv notasjon, hvert felt har to betegnelser avhengig om brettet blir sett fra hvit eller svarts side

Deskriptiv notasjon - Notasjonssystem som en gang var mye brukt i engelsk- og spansktalende land: I England ble det gitt ut sjakklitteratur i deskriptiv notasjonen helt fram til 1980-tallet. I resten av Europa gikk man tidlig over til det mer konsise algebraiske notasjonssystemet, som Philipp Stamma introduserte i 1737.

Diagonal - en rett diagonal linje av felter med samme farge kalles en diagonal. Diagonalene mellom feltene a1 til h8 og mellom feltene h1 og a8 kalles lange diagonaler.

Dronning - den sterkeste brikken på brettet. Dronningen kan bevege seg både langs linjer og diagonaler.

Dronningbonde - bonde som står i d-linja. Navnet kommer av at den står i den linja som dronningen står i utgangsstillingen.

Dronningfløy - brukt om venstre side på brettet for hvitspiller, A til C-linjene. Se også kongefløy.

E[rediger | rediger kilde]

ELO-rating - et tall som indikerer spillestyrke.

En passant - fra fransk: "I forbifarten", et spesialtrekk der når en bonde flyttes to felter fram fra utgangsstillingen og motstanderen har en bonde stående på feltet ved siden av det feltet bonden lander på, kan motstanderen slå bonden som om den er flyttet bare ett felt fram.

F[rediger | rediger kilde]

Fianchetto - et trekk der løperen flyttes til b2 eller g2 (for hvit) eller b7 eller g7 (for svart).

Feltrømmingsoffer - et offer som kun har til hensikt å frigjøre feltet brikken sto på for en annen av sine egne brikker.

Fløy - sidene på brettet, a- b- og c-linjene kalles dronningfløyen, f- g- og h-linjene kalles kongefløyen. Også kalt flanker, men ikke så vanlig.

FM - eller FIDE-mester den laveste sjakktittel.

Forgave - når et spill starter der det avtales at en av spillerne skal ha en fordel før spillet starter. I eldre tider var dette hovedsakelig at en av spillerne, vanligvis den beste, startet spillet med en av sine brikker av brettet. I nyere tid er fordel på tid mest vanlig. Se tidshandicap.

Forvandlingsfelt - det feltet en bonde ender på når eller om denne kommer over brettet og forvandles

Fribonde - en bonde som ikke kan stoppes eller på et senere tidspunkt slås ut av noen av motstanderens bønder.

Førsteraden - siste rad på brettet der offiserene har sin utgangsstilling. Også medlemsblad for Ungdommens Sjakkforbund

G[rediger | rediger kilde]

Gaffel - er når en brikke truer 2 eller flere andre brikker samtidig.

Gambit - en åpning der en av spillerne ofrer materiell, vanligvis for å få fordel av raskere utvikling av sine brikker.

H[rediger | rediger kilde]

Halvtrekk - når en av fargene flytter en brikke kalles det et halvtrekk.

Heltrekk - se trekk.

Hurtigsjakk - et parti der begge spillere tildeles en tidskontroll på mellom 10 og 60 minutter for hele partiet.

Hvitfeltsløper - de løperne på brettet som bare kan gå på hvite felter.

I[rediger | rediger kilde]

IA - eller International Arbiter, en tittel FIDE gir til personer som er godkjente som internasjonale dommere.

IM - eller Internasjonal mester, er en sjakktittel mellom FM (FIDE-mester) og GM (Stormester).

Isolanibonde - en bonde som står i d-linja uten at det er bønder av samme farge i de tilstøtende c- eller e-linjene. Uttrykket tilskrives Aaron Nimzowitsch

J[rediger | rediger kilde]

J'adoube - oversatt til norsk: Jeg retter. En spiller kan rette en brikke uten å bli offer for "rørt brikke må flytte"-regelen ved å gi uttrykk for dette. "J'adoube" er den mest vanlige måten å gi uttrykk for dette på.

K[rediger | rediger kilde]

K - brukt om brikken konge i sjakknotasjon.

Kompensasjon - en erstatning for frivillig ofret materiell. Man kan oppnå posisjonell kompensasjon ved f.eks. kontroll over viktige felter eller områder på brettet, kontroll over åpne linjer eller angrepsmuligheter/forsvarsressurser.

Konge - den viktigste brikken i sjakk. Spillets mål er å slå ut motstanderens konge.

Kongefløy - brukt om høyre side på brettet for hvitspiller, F til H-linjene. Se også dronningfløy.

Korrespondansesjakk - sjakk spilt ved bruk av korrespondanse. Tidligere ble post brukt, i dag er det mest vanlige å spille over servere, ved e-post o.l. Det er vanlig med meget lang betenkningstid i disse typen turneringer og 1 døgn er en ikke uvanlig frist for hvert trekk.

Kort rokade - rokade utført av konge og tårnet på kongefløyen. Se også Sjakktermer#Lang rokade

Kvalitet - en kvalitet er styrkeforholdet mellom dronning og tårn eller offiser, eller mellom et tårn og en offiser, dvs. en springer eller løper. En tommelfingerregel er at et tårn er verdt ca. 5 bønder, en offiser er verdt ca. 3 bønder.

Kvelermatt - en mattstilling der kongen angripes av en springer og ikke kan flytte fordi den er innestengt av sine egne brikker.

Kvelermatt

L[rediger | rediger kilde]

L - brukt om brikken løper i sjakknotasjon.

Landsturneringen - Norsk sjakks største årlige arrangement. Avvikles vanligvis en av de to første ukene i juli. Vinneren av eliteklassen i landsturneringen får tittelen norgesmester for året.

Lang rokade - rokade utført av konge og tårnet på dronningfløyen. Se også Sjakktermer#Kort rokade

Linje - de vertikale linjene eller rekkene av ruter på et sjakkbrett. De er benevnt med bokstaver fra a til h.

Luft - et felt som kongen kan bruke for å unngå sjakk matt på førsteraden/åttenderaden.

Lynsjakk - et parti sjakk der spillerne tildeles en tidskontroll på under 10 minutter for å fullføre hele partiet.

Løper - en brikke som bare kan gå på skrå.

Løperpar - når en spiller har igjen begge løperne kalles det at denne har løperparet. Anses veldig ofte som en fordel kontra løper og springer eller springerpar på grunn av at løperne er mer langtrekkende enn springerne, og at når en har begge kan alle felter på brettet kontrolleres.

M[rediger | rediger kilde]

Magnetoffer - et offer som har til hensikt å lede en av motstanderens brikker til et bestemt felt der denne står dårlig på et senere tidspunkt.

Majoritet - å ha materiell overvekt av en eller annen type, enten totalt sett eller på visse deler av brettet.

Match - en kamp mellom to spillere som går over flere partier.

Matt - se Sjakk matt

Mattangrep - et angrep som settes igang med ambisjoner om å sette motstanderen Sjakk matt

Mølle - en kombinasjon der to brikker samarbeider med å gi flere sjakker på rad.

N[rediger | rediger kilde]

Notasjon - et system for notering av sjakktrekk. Det er brukt flere systemer gjennom historien, eksempelvis Sjakktermer#Deskriptiv notasjon, men i våre dager er Sjakktermer#Algebraisk notasjon enerådende.

Noteringsskjema - et dokument der spillerne skriver ned sine utførte trekk i et parti.

O[rediger | rediger kilde]

Offer - å gi opp materiell for annen fordel. Som oftes brukt i forbindelse med avgjørende angrep mot motstanderens konge.

Offiser - fellesbetegnelse for de sterkeste brikkene tårn, løper, springer og dronning (men ikke konge).

Olympiade - en lagturnering for landslag som arrangeres av FIDE og som spilles annet hvert år.

Oppgitt - eller oppgitt parti, når et parti avsluttes uten at det er satt matt, men en spiller finner det nytteløst å spille videre på grunn av trusler eller underlegen stilling eller materiell konstellasjon kan denne velge å gi opp partiet uten å spille det helt ut.

Opposisjon - et uttrykk brukt når to konger står to felt unna hverandre i rett linje. En spiller har opposisjonen hvis motstanderen er i trekket og må flytte. Dette medfører at man uansett kommer innpå det feltet motstanderens konge sto på og kan kontrollere det.

Optimalt spill - når en spiller i en gitt situasjon gjør det eller de absolutt beste trekkene. F.eks. når man har bare en måte å sette motstanderens konge matt på et gitt antall trekk og utfører dette eller disse er det optimalt spill.

Overbelastning - er når en brikkes oppgaver blir for mye. F.eks. hvis en brikke forsvarer 2 brikker og begge disse blir angrepet er forsvarsbrikken overbelastet. Kan også brukes om en brikke forsvarer felter.

Overgardering - når en brikke eller et felt er beskyttet av flere brikker enn det motstanderen angriper denne eller dette med.

P[rediger | rediger kilde]

Parti - et spill mellom to spillere kalles et parti.

Patt - en stilling der spilleren i trekket ikke står i sjakk og ikke har lovlige trekk igjen å utføre. Partiet avsluttes da umiddelbart og resultatet blir remis

Posisjonelt spill - spill som kjennetegnes med langsiktig manøvrering for å oppnå en fordel av noen art.

Postsjakk - se Korrespondansesjakk

Promotering - når en bonde kommer helt over til den andre siden, 8.raden for hvit eller 1.raden for svart, forvandles brikken til en valgfri offiser.

R[rediger | rediger kilde]

Rad - de 8 horisontale radene eller rekkene av ruter på et sjakkbrett. De er nummerert fra 1 til 8. '''Rokade''' - et spesialtrekk utført av konge og tårn. Utføres ved at kongen flytter to trekk til siden og tårnet flyttes over kongen og settes på tilstøtende felt.

Rating - se ELO-rating

Ratingprestasjon - et tall som representerer den ratingen en spiller oppnår i en bestemt turnering eller et bestemt parti. Ratingprestasjonen påvirker spillerens totale rating om spilleren har dette fra før.

Remis - brukes i sjakk i betydningen uavgjort parti.

Rokade - et trekk utført av konge og ett av tårnene. Kongen flyttes 2 trekk til siden, tårnet flyttes over kongen og settes inntil kongen. Flyttes kongen mot dronningfløyen kalles det lang rokade, flyttes kongen mot kongefløyen kalles det kort rokade.

Rolig trekk - et rolig trekk er et trekk som ikke truer eller slår noen av motstanderens brikker.

Rute - et felt på et sjakkbrett kalles også en rute. Disse har alle et navn ut fra et gitt koordinatsystem for å bestemme hvor på brettet de befinner seg. Radene benevnes 1-8, linjene a-h.

S[rediger | rediger kilde]

S - brukt om brikken springer (også kalt hest) i sjakknotasjon.

Sekundant - en spiller som jobber for en annen spiller med. f.eks. analyser og praktiske gjøremål. Vanlig i veldig sterke turneringer som f.eks. verdensmesterskap.

Selvmordsoffer - også kalt Kamikazeoffer, ett offer som ikke har andre hensikter enn å få fjernet en brikke fra brettet. Som oftest i forbindelse med at spilleren forsøker å oppnå patt

Sentralisering - å flytte eller manøvrere en brikke mot sentrum av brettet for å gjøre denne mer mobil.

Sentrum - de fire midterste rutene på brettet - d4, d5, e4 og e5.

Sjakk - uttrykk som brukes for å fortelle motstander at kongen er truet.

Sjakkcomputer - en computer utviklet bare for å spille sjakk.

Sjakk matt - når kongen er truet og sjakken ikke kan forhindres ved at kongen kan flytte til et upresset felt, noen brikke kan gå mellom å hindre angrepet på kongen, eller den angrepne brikke kan slås. Dette avslutter spillet umiddelbart med seier til den som setter motstanderens konge sjakk matt.

Sjakkur eller sjakklokke - en spesiell klokke som benyttes ved et sjakkparti. Den enes klokke startes idet den andres stoppes.

Skinnoffer - et tilsynelatende offer, men som gjør at en senere vinner tilbake mer materiell enn man i utgangspunktet oppgav.

Skolematten - et parti som tar 4 trekk fra utgangsstillingen. F.eks. 1. e4 e5 2. Lc4 Sc6 3. Dh5 Sf6 4. Dxf7#.

Slag - å ta en av motstanderens brikker. Når denne er slått flyttes den ut av brettet og er ikke med igjen resten av partiet.

Sluttet sentrum - eller låst sentrum har bondekjeder i sentrum som ikke tillater brudd med sentrumsbøndene. Se diagram - ingen av d- og e-bøndene kan flyttes uten at noen brikker settes i slag for disse.

abcdefgh
8
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
f7 svart bonde
h7 svart bonde
d6 svart bonde
g6 svart bonde
d5 hvit bonde
e5 svart bonde
e4 hvit bonde
a3 hvit bonde
b3 hvit bonde
f3 hvit bonde
c2 hvit bonde
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Sluttet eller låst sentrum

Spidding når en brikke blir angrepet slik at når eller om den flyttes kan motstanderen ta en brikke som står bak denne. Om brikken som står bak er kongen kalles det en binding.

Stormester - den høyeste internasjonale tittel som kan oppnås.

Svakt felt - et felt som er vanskelig å forsvare mot angrep eller inntak fra en av motstanderens brikker.

Svartfeltsløper - en løper som går på svarte felter.

T[rediger | rediger kilde]

T - brukt om brikken tårn i sjakknotasjon.

Tabbe - se bukk

Taktisk spill - konkret variantbasert spill.

Tempooffer - et offer der en spiller gir materiell for å vinne tid til å gjøre andre trekk. Et eksempel på et tempooffer er en åpningsgambit der materiell ofres for å utvikle brikker.

Teori - nedtegnede analyserte trekkvarianter i forskjellige stillinger. Om et trekk skal anses som teoretisk sterkt skal det være høy grad av samstemthet blant mange av de beste spillerne i verden om at et trekk er bedre enn et annet i en gitt stilling.

Tidshandicap - brukes noen ganger i turneringer der spillerne før spillet får en tidsfordel avhengig av spillestyrke.

Tidsnød - når en spiller har veldig liten tid igjen på klokken kalles det at vedkommende er i tidsnød.

Trekk - når begge spillere har flyttet en brikke kalles det et trekk. Det kalles et halvtrekk når bare en spiller utfører sitt trekk. Også kalt heltrekk.

Trekkomkasting - å avvike fra normal trekkrekkefølge f.eks. i åpningen for å forsøke å få en fordel eller vri spillet mot et ønsket forløp.

Trekktvang - når en spiller blir satt i en posisjon der det må utføres et trekk, eller ikke har mulighet til å utføre et trekk, som medfører at man blir stående dårlig eller må gå inn i en trekkrekkefølge som er ufordelaktig.

Tårn - En av offiserene. Tårnet kan bare flytte i rette linjer langs rader eller linjer.

U[rediger | rediger kilde]

Utgangsstilling - eller startstilling. Brettets oppsett ved spillets start.

abcdefgh
8
a8 svart tårn
b8 svart springer
c8 svart løper
d8 svart dronning
e8 svart konge
f8 svart løper
g8 svart springer
h8 svart tårn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
d7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
a2 hvit bonde
b2 hvit bonde
c2 hvit bonde
d2 hvit bonde
e2 hvit bonde
f2 hvit bonde
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
b1 hvit springer
c1 hvit løper
d1 hvit dronning
e1 hvit konge
f1 hvit løper
g1 hvit springer
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Utgangsstillingen

V[rediger | rediger kilde]

Ventetrekk - et trekk som er passivt eller ufarlig, for å avvente hva motstander gjør.

W[rediger | rediger kilde]

WFM - eller Woman FIDE master - den laveste av titlene som kun er forbeholdt kvinner. Disse titlene har et litt lavere ratingkrav enn de ordinære mestertitlene. Kvinner kan også inneha de ordinære titlene.

WGM - eller Woman Grandmaster - den høyeste av titlene som kun er forbeholdt kvinner. Disse titlene har et litt lavere ratingkrav enn de ordinære mestertitlene. Kvinner kan også inneha de ordinære titlene.

WIM - eller Woman International master - den mellomste av titlene som kun er forbeholdt kvinner. Disse titlene har et litt lavere ratingkrav enn de ordinære mestertitlene. Kvinner kan også inneha de ordinære titlene.

Z[rediger | rediger kilde]

Zugzwang - internasjonalt uttrykk for trekktvang

Å[rediger | rediger kilde]

Åpen linje - en linje der det ikke står bønder.

Åpent sentrum - et åpent sentrum er en stilling uten bønder i sentrum, dvs. i de to midterste linjene d og e.

Åpent spill - et parti der linjer og diagonaler er åpne og tilgjengelige for de langtrekkende offiserene.

Åpning - starten på et spill. Som vanlig de første 10-20 trekkene, avhengig av hvor langt som er analysert på forhånd og som er kjent av spillerne.

Åpningsgambit - se gambit

Åpningsteori - nedskrevne trekkrekkefølger i åpningen der det er høy grad av samstemmighet om at et gitt trekk, eller en gitt trekkrekkefølge, er den beste måten å utvikle spillet på.

Referanser[rediger | rediger kilde]