Seilfinnemolly

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Seilfinnemolly
Seilfinnemolly
Vitenskapelig(e)
navn
:
Poecilia latipinna
Lesueur, 1821
[Mollienesia latipinna],
[Mollienesia multilineata]
Norsk(e) navn: seilfinnemolly
Hører til: Poecilia,
levendefødende tannkarper,
tannkarper
IUCNs rødliste:
livskraftig
Habitat: vann
Utbredelse: Mellom-Amerika og sør i Nord-Amerika

Seilfinnemolly er en art av tannkarper. De holder til i ferskvann, brakkvann og kystfarvann. De foretrekker grunt vann i myrområder, elver i lavlandet og i sumper. Den er innført i New Zealand, vest i USA og Hawaii. Seilfinnemollyer introdusert i California har forårsaket en reduksjon i bestanden av den truede arten Cyprinodon macularius. De liker seg under flyteplanter og lignende som gir dem beskyttelse mot jegere ovenfra.

Seilfinnemollyen er en tolerant art. Den utnytter den tynne filmen av oksygenrikt overflatevann med sine oppadvendte munner, og slik overlever den i oksygenfattige habitater. Den kan tolerere saliniteter opp til 87 ppt, og leker i brakkvann. Voksne individer trives best i isolerte dammer eller næringsrike vassdrag der det finnes få andre fisk.

Denne fisken har et kort livsforløp, spesielt hannene som ofte lever i mindre enn ett år etter at de har blitt kjønnsmodne. Avhengig av miljømessige faktorer, kan seilfinnemollyer bli kjønnsmodne før de er et år gamle. I ettårsalderen er hannene vanligvis 15-51 mm lange, mens voksne hunner ligger mellom 19 og 53 mm. Størrelsen på voksne hanner står i direkte sammenheng med populasjonsstetthet. Jo større tetthet av seilfinnemollyer, desto mindre blir gjennomsnittsstørrelsen på hannene. Den største registrerte seilfinnemollyen var 150 mm lang.

De lever stort sett av alger og andre plantematerialer, men de vil også ta akvatiske virvelløse dyr, f.eks. mygglarver.

Det finnes mange oppdrettsvarianter i akvariehandelen. Disse har andre fargetegninger og/eller finneform enn viltformene.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]