Sankt Kyrillos og Sankt Methodios’ orden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden (bulgarsk: Орден „Св. св. Кирил и Методий“) er en bulgarsk orden innstiftet 18. mai 1909 av kong Ferdinand I i anledning av at Bulgaria ble erklært som selvstendig kongedømme. Den fikk navn etter brødrene Kyrillos og Methodios, de to bysantinsk munkene og misjonærene som sammen utarbeidet det første slaviske skriftspråket for kirkeslavisk.

Bakgrunn og utvikling[rediger | rediger kilde]

Ordenen var opprinnelig en énklasses orden med begrenset medlemskap. Den rangerte som den fremste i kongeriket Bulgarias ordensvesen. Ordenen ble bevart, men reformert etter at Bulgaria i 1946 ble folkerepublikk og fikk nye statutter, inndeling og utseende i 1950. Ordenens religiøse symbolikk ble redusert og ordenen endret navn til Kyrillos og Methodios' orden. Ordenen ble nå en fortjenstorden tildelt for innsats innen utdanning. Samtidig fortsatte den opprinnelige orden sin eksistens innen det bulgarske fyrstehus.

Etter overgang til flerpartidemokrati og markedsøkonomi i 1990 ble Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden igjen omdannet og fikk tilbake noen av trekkene fra kongetiden. Den ble regulert ved lov i 2003. Ordenen er siden da en treklasses fortjenstorden som tildeles for fortjenstfull innsats innen utdanning og kultur.

Inndeling[rediger | rediger kilde]

Inndelingen av Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden har variert.

Kongedømmet

Ved innstiftelsen ble Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden organisert som en ridderorden i én klasse. Den bevarte denne formen i hele tiden kongedømmet eksisterte.

Folkerepublikken

Da ordenen ble reformert i 1950 ble den omgjort til en orden i tre klasser:

  • 1. klasse
  • 2. klasse
  • 3. klasse
Republikken

Etter at folkerepublikken ble erstattet av en ny grunnlov, fikk Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden tilbake sitt opprinnelige navn. I loven om bulgarske ordener og medaljer fra 2003 bestemmes det at Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden har tre trinn:

  • Kjede
  • 1. klasse
  • 2. klasse

Insignier[rediger | rediger kilde]

Ordenstegnene for Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden har variert etter styresettet Bulgaria har hatt.

Kongedømmet

Ordenstegnet for Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden består av et gullkors med lys blå emalje. Midtmedaljongen har portrett av Kyrillos og Methodios. Kyrillos holder en åpen bok, mens broren, Methodios, holder et kors. Medaljongen er omgitt av en bord med innskriften «EX ORIENTE LUX» (lyset kommer fra øst) med latinske bokstaver. På revers har medaljongen kong Ferdinand Is monogram og datoen for ordenens innstiftelse: «XVIII MAJUS MDCCCCIX». I korsvinklene finnes rødemaljerte flammer med heraldiske liljer i gull.

Ordensstjernen består av et sølv malteserkors, som i midten har en seraf og i korsvinklene røde flammer og liljer.

Ordenskjedet består av ledd av røde flammekors med bulgarske løver, heraldiske liljer og kong Ferdinand Is monogram. Ordenstegnet, korset, er opphengt i kjedet i et ledd utformet som en seraf. Det ble laget et eget kjede for ordensherren. For tildeling fantes kjedet i en større versjon, for kongelige, og en mindre versjon for andre.

Ordensbåndet var oransje.

Folkerepublikken

I 1950 fikk ordenen tre trinn og nytt utseende. Ordenstegnet ble nå gjort rundt, som en medalje, med et relieff av Kyrillos og Methodios. Kyrillos holder en bok, Methodios en utfoldet dokumentrull med de første bokstavene i det kyrilliske alfabet. Ordenstegnet for 1. klasse har figurene mot en bakgrunn av rød emalje. For 2. klasse er bakgrunnen blå og for 3. klasse hvit. Ordenstegnet for 1. klasse er i gyllent metall, mens de to andre klassene har ordenstegn i hvitt metall. Kanten er opphøyet og har en femtagget stjerne øverst.

Ordensbåndet var i perioden 1950 til 1991 lyst blått.


Republikken

Ordenstegnene for Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden har fått tilbake hovedtrekkene i utformingen de hadde i kongedømmets tid, men i modernisert form. Ordenstegnet har samme korsform som ved innstiftelsen og har flammer i korsvinklene. Liljene er imidlertid tatt bort. Midtmedaljongen er nå helt i metall og har brødrene avbildet som helgener. Innskriften på borden lyder «Св. св. Кирил и Методий» (helgenene Kyrillos og Methodios). Medaljongen på revers har fått skråstriper i fargene fra Bulgarias flagg og omskriften «РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ» (Republikken Bulgaria).

Ordenstegnet er i gull for 1. klasse og sølv for 2. klasse. Ordensbåndet er oransje.

Ordensstjernen har ordenstegnet på bakgrunn av fire strålegrupper i gull.

Ordenskjedet er forenklet og har nå ledd med løven fra Bulgarias riksvåpen.


Tildeling[rediger | rediger kilde]

Kongedømmet

I kongetiden var antallet samtidige bulgarske riddere av Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden begrenset til 15. Ordenen ble tildelt medlemmer av kongehuset, eksarken i Den bulgarske ortodokse kirke, ledende politikere, militære og kunstnere.

Blant bulgarske mottagerne fra ordenens første periode finnes politikerne Ivan Geshov og Vasil Radoslavov og forfatteren Ivan Vazov. Frederik VIII av Danmark var blant utenlandske mottagere.

Folkerepublikken

I folkerepublikkens tid ble Kyrillos og Methodios' orden tildelt i stort omfang. Til sammen ble 48 200 personer tildelt ordenen. Tildeling holdt opp i 1991.

Republikken

Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden kan tildeles både bulgarere og utlendinger. Kjedeklassen tildeles for fremragende fortjenester, mens 2. klasse tildeles for betydelig innsats. Ordenens 3. klasse tildeles for innsats i utdanningssektoren og for kulturelt virke.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • «Bulgaria» i Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, første bind, Buckingham: Burke's Peerage & Gentry, 2006, s. 557–562 og 943–944. ISBN 0-9711966-7-2
  • Hieronymussen, Poul Ohm og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 156
  • Petrov, Todor: Bulgarian Orders and Medals 1878–2005, Sofia: Voenno izdatelstvo, 2005, s. 132-137, 219-220 og 295-296. ISBN 954-509-317-X

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]