Sambandet Norge-Folkedemokratiene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sambandet Norge-Folkedemokratiene var en norsk politisk organisasjon som drev såkalt vennskapsarbeid for å fremme kontakt med kommuniststatene i Østblokken, og fremme deres interesser i en norsk sammenheng. Organisasjonen ble etablert i 1951, og var en paraplyorganisasjon bestående av vennskapsforeninger for kommunistregimene i TsjekkoslovakiaDDR, Ungarn, Folkerepublikken Polen og andre land. Pleonasmen «folkedemokrati» var den betegnelse kommunistiske stater og -diktaturer brukte om seg selv.

I 1966 hadde foreningen 600 medlemmer og én ansatt. Den mest aktive foreningen var Vennskapsforeningen Norge-DDR. Ettersom DDR ikke var diplomatisk anerkjent av Norge, så regimet i DDR på Vennskapsforeningen Norge-DDR som en viktig kanal for å fremme sine synspunkter. Den offisielle kontakten i DDR het Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, senere Liga für Völkerfreundschaft. Vennskapsforeningen Norge-DDR arbeidet særlig for diplomatisk anerkjennelse av DDR fra norsk side, noe Norges NATO-allierte Vest-Tyskland motsatte seg.

Organisasjonen var sterkt dominert av medlemmer av Norges Kommunistiske Parti og Sosialistisk Folkeparti. Organisasjonen ble senere omdøpt til «Sambandet Norge-Folkedemokratiene/Internasjonalt Kultursamband».

Organisasjonen var en av dem som ble overvåket av Overvåkingspolitiet, som ledd i deres overvåkning av politisk venstreorienterte, og det de regnet som «venstreekstreme» personer og organisasjoner. Sambandet er omtalt i Overvåkingspolitiets halvårsrapporter og årsberetninger til 1975, men var overvåket frem til avslutningen av den kalde krigen. Fra 1958 omfattet overvåkningen også konstant telefonavlytting av organisasjonens kontor, og frem til midten av 1980-tallet var organisasjonen under total overvåkning av norske myndigheter. Å være medlem i denne organisasjonen eller noen av dens medlemsorganisasjoner gav grunnlag for opprettelse av politisak frem til første halvdel av 1980-tallet, det vil si at man ble registrert i Overvåkningspolitiets register. Organisasjonens historie og omfanget av overvåkningen er omtalt i Lund-rapporten.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Lund-rapporten kapittel 8.4.3.3, s. 358
  • Holtsmark, Sven G. Avmaktens diplomati: DDR i Norge 1949-1973. Oslo: Den Norske Historiske Forening, 1999.