Salustios

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Salustios (gresk: Σαλούστιος, latinisert som Sallustius eller Sallust) var en nyplatonsk filosof og forfatter på 300-tallet e.Kr. (senantikken), en venn av den romerske ikke-kristne keiser Julian. Han skrev avhandlingen Om gudene og om kosmos, en form for katekisme (spørsmål og svar) om den gresk-romerske religion og mytologi.

Verket[rediger | rediger kilde]

Tittelen på de greske avhandlingen om gudene og deres verden, Peri theōn kai kósmou, er ikke gitt i teksten, men ble først innført på 1600-tallet og siden blitt benyttet. Hva forfatteren selv kalte avhandlingen er ikke kjent.

Forfatteren hadde til hensikt å gi en begripelig representasjon av den hedenske religion. Det er derfor antatt at forfatteren ønsket å fremme den rådende tro ved keiser Julians hoff og støtte litterært de religiøse bestrebelsene til herskeren. Konklusjonen av kapittel fire, hvor sjelene til avdøde mytografer er nevnt, viser på den tiden da kapittelet ble skrevet at Julian allerede var død, noe som gir en datering av avhandlingen til en gang etter sommeren 363.[1]

Verket er platonisk i sitt vesen og dets pedagogiske konsept er fra senantikkens nyplatonske syn. Kapitlene 1 til 12 inneholder en velegnet introduksjon til de grunnleggende tanker i nyplatonismen, mens de gjenværende kapitlene (12-21) kan leses for en dypere forståelse og for klargjøring av særskilte emner.

Salustios' verk støtter seg mye på en annen nyplantonist, Jamblikos fra Syria,[2] som syntetiserte platonisme med pytagorisme og teurgi, men også til Julians egne filosofiske skrifter.[3] Avhandlingen er ganske kortfattet og generelt fri for langdryg og omstendelig metafysisk teoretisering som kunne prege nyplatoniske tekster[trenger referanse]. Dens målsetning var delvis «å avverge vanlige rasende angrep fra kristen polemikk» i møte med økende kristen makt, og «møte teologi med teologi».[4]

Det er kun tre manuskripter av avhandlingen som er blitt bevart. Den eldste av disse er fra slutten av 1200-tallet mens de andre to er fra andre halvdel av 1500-tallet. Den første trykte utgaven ble utgitt i Roma i 1638. Redaktøren var Gabriel Naudé. Leo Allatius la til en latinsk oversettelse og Lukas Holste skrev kommentarer. På denne tiden var tittelen som verket i dag er kjent under allerede i bruk. Naudé mente at forfatteren var en stoiker.

Identitet[rediger | rediger kilde]

Det eneste som er kjent om Salustios er at han er forfatteren av Om gudene og om kosmos. Ettersom det er heftet usikkerhet om identiteten til ham har det siden 1800-tallet vært akademisk forskning og diskusjon om ham. Det er særlig to historiske figurer som peker seg ut som mulige kandidater for hans identitet hvor begge hadde betydelige roller kunder keiser Julian. Den første er romeren Flavius Sallustius, født i romerske Hispania og som var praefectura praetorio Galliarum, pretorisk prefekt av Gallia, fra 361 og fram til 363 og var Julians kollega som konsul i 363.[5][6] Den andre er Saturninius Secundus Salutius (død etter 367),[7] en innfødt av Gallia som var pretorisk prefekt i Orienten, praefectura praetorio Orientis, i 361.[8] Om sistnevnte ble det sagt ble tilbudt purpurfargen (å bli keiser) etter Julians død, men avsto.[9]

Han må ikke forveksles med historikeren Gaius Sallustius Crispus.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Giuseppe, Riccardo Di, red. (2000): Salustio: Sugli dèi e il mondo, Milano, s. 53 f.
 2. ^ Rinaldi, Giancarlo (1978): «Sull’identificazione dell’autore del Περὶ θεῶν καὶ κόσμου» i: ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2, s. 117–152, her: 146–150; Nock, Arthur Darby, red. (1926): Sallustius: Concerning the Gods and the Universe, Cambridge, s. XCVI–CI.
 3. ^ Nock, Arthur Darby, red. (1926): Sallustius: Concerning the Gods and the Universe. Cambridge University Press, Cambridge, s. XCVII
 4. ^ Nock, Arthur Darby, red. (1926): Sallustius: Concerning the Gods and the Universe. Cambridge University Press, Cambridge, s. CII
 5. ^ Sallustius, The Encyclopedia of the Goddess Athena.
 6. ^ Lendering, Jona: «Julianus Apostata» hos Livius.org
 7. ^ Barnes, Timothy David (1998): Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality, Cornell University Press, s. 62
 8. ^ Meunier, Mario: «Prolégomènes» i: Salluste le Philosophe, Des Dieux et du Monde
 9. ^ «Jovianus Flavius, Christian emperor» i: Wace, Henry (1911): Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century A.D., with an Account of the Principal Sects and Heresies, via WikiSource.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Forskning
 • Clarke, Emma C. (1998): «Communication, Human and Divine: Saloustious Reconsidered» i: Phronesis Bd. 43, s. 326–350
Oversettelser
 • Murray, Gilbert (1925): «On the Gods and the World», vedlegg til Murrays Five Stages of Greek Religion, første gang utgitt i 1912 som Four Stages of Greek Religion.
 • Nock, Arthur Darby, red/overs. (1926): Sallustius concerning the gods and the universe. Edited with prolegomena and translation. Tilgjengelig i ulike nytrykk, eksempelvis ISBN 0-89005-550-5 og ISBN 3-487-01413-0.
 • Rochefort, Gabriel (1960): Des dieux et du monde. Utgave med gresk tekst og med fransk oversettelse og noter, i samlingen Collection Budé.
 • Taylor, Thomas, red./overs. (1793): Sallust, On the gods and the world; and the Pythagoric sentences of Demophilus, translated from the Greek; and five hymns by Proclus, in the original Greek, with a poetical version. To which are added five hymns by the translator. Nytrykk gjentatt ganger, eksempelvis ISBN 0-7661-6735-6.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]