Richmond Locomotive & Machine Works

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Alco Richmond Works i 1911.

Richmond Locomotive & Machine Works var en amerikansk lokomotivfabrikk og mekanisk verksted i Richmond, Virginia som ble stiftet i 1887. I 1901 ble Richmond Locomotive & Machine Works med en stor-fusjonen sammen med 7 andre lokomotivfabrikker og dannet American Locomotive Company (Alco). I 1927 ble lokomotivfabrikken stengt og nedlagt etter at nesten 1 100 lokomotiver hadde blitt bygd. Produksjon av spesialiserte metalldeler til Alcos andre avdelinger fortsatte imidlertid frem til 1948. Fabrikkens hovedmarked når det gjaldt lokomotiver var det sørlige USA, men flere ble også eksportert - blant annet til Sverige og Finland.

Historie[rediger | rediger kilde]

Lokomotiv bygd i 1899 for Ystad-Eslövs Järnväg i Sverige.
Tegning av et C&O 2-8-0 Consolidation-lokomotiv som var utstilt på Richmond Locomotive & Machine Works' stand ved verdensutstillingen i Chicago i 1893.
Fronten av et Richmond-bygd SR Ps-4 Pacific-lokomotiv (4-6-2) bygd på 1920-tallet, utstilt på National Museum of American History ved Smithsonian Institution i Washington D.C.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Opprinnelsen til Richmond Locomotive & Machine Works var verkstedet til William E. Tanner. I 1865 ble han kompanjong med Alexander Delaney som hadde erfaring fra Tredegar Iron Works i Richmond. De stiftet firmaet The Metropolitan Iron Works og startet produksjon av dampkjeler, stasjonære dampmaskiner og sagbruksmaskineri. Bedriften blomstret, og i 1882 ble navnet endret til Tanner & Delaney Engine Company. I 1883 ble fabrikken ødelagt i brann. Den ble umiddelbart bygd opp igjen, men i Shockoe Valley som på det tidspunktet var like utenfor Richmonds bygrense. Her ekspanderte bedriften, og startet å bygge lokomotiver, dampvogner og dampdrevne sporvogner i 1886. For å finansiere gjenoppbyggingen og utvidelsene av fabrikken hadde selskapet tatt opp store lån. Dette medførte at firmaet ikke greide å betale avdragene, og i 1887 tok Joseph Bryan - en av de største kreditorene - over Tanner & Delaney Engine Company. Han fikk med seg William R. Trigg, og de omorganiserte det hele under navnet Richmond Locomotive & Machine Works.

Richmond Locomotive & Machine Works[rediger | rediger kilde]

William P. Trigg ble det nye selskapets president med Joseph Bryan som visepresident. Selskapet fortsatte virksomheten ved begge fabrikkene - både i Shockoe Valley og ved North Boulevard. Det første lokomotivet ble overlevert i 1887 og ble bygd ved North Boulevard-fabrikken. I 1891 ble fabrikken i Shockoe Valley nok en gang rammet av brann. Brannen ødela kjeleverkstedet og deler av dampmaskinen som skulle bli hovedmaskinen til USAs første slagskip USS «Texas». Bygningene i Shockoe Valley var ferdig gjenoppbygd og utvidet i 1893, og dekte et areal på 9,7 hektar. Antall ansatte var samme år omtrent 800. Etter denne brannen opprettet fabrikken sitt eget brannvesen. I 1898 sluttet William P. Trigg i selskapet, og Joseph Bryan overtok som president. Nedgangstidene etter sølvkrakket i 1893 med påfølgende konkurser for flere jernbaneselskaper rammet fabrikken i Richmond hardt. Bryan var i tillegg til president også hovedaksjonær med 90% av aksjene, og han strevde for å holde kreditorene unna utover 1890-tallet. Det lyktes, men selskapet var sterkt svekket. I 1900 ble firmanavnet endret til Richmond Locomotive Works for å gjenspeile at hoveddelen av produksjonen nå var lokomotiver. På dette tidspunktet var fabrikken Richmonds største arbeidsgiver med omtrent 5 000 ansatte.

Alco-Richmond Works[rediger | rediger kilde]

I likhet med flere av de små og mellomstore lokomotivfabrikantene, merket Richmond Locomotive Works presset fra USAs dominerende lokomotivprodusent - Baldwin. 6. mai 1901 ble fabrikken oppkjøpt av Joseph Leiter for 3 millioner dollar.[1] Senere samme året ble den en av åtte lokomotivfabrikker som gjennom en stor-fusjonen dannet American Locomotive Company (Alco). Før fusjonen hadde Richmond Locomotive Works bygd totalt 682 lokomotiver.

De andre fabrikkene som ble sammenslått i 1901 var:

Etter sammenslåingen økte aktiviteten ved Alcos avdeinger i Richmond. Som den sørligste av Alcos underavdeling betjente Richmond-fabrikken hovedsakelig (men ikke utelukkende) kunder i det sørlige USA. I 1911 introduserte fabrikken i Richmond en ny type lokomotiver. Akselrekkefølgen var 4-8-2, og typen fikk navnet «Mountain». De tre første av denne typen ble kjøpt av Chesapeake & Ohio Railroad.

I 1927 ble produksjonen ved Shocke Valley lagt ned. Dette betød imidlertid ikke slutten på all produksjon i Richmond, siden Alcos fabrikk ved North Boulevard fortsatte å bygge spesialtilpassede deler til andre avdelinger i konsernet. I mai 1942 ble den tidligere lokomotivfabrikken i Shockoe Valley revet, og maskinene flyttet til Youngstown i Ohio for å brukes i produksjon av stridsvogner til USAs hær. Sommeren 1948 ble virksomheten ved Alcos siste fabrikk i Richmond ved North Boulevard-komplekset avviklet. I juni 1949 ble det offentliggjort at bygningene og tomten ved North Boulevard-komplekset var til salgs for 300 000 dollar.

Richmond Locomotive & Machine Works i dag[rediger | rediger kilde]

På den opprinnelige tomten i Shockoe Valley finnes ingen bygninger fra firmaet i dag. I 1950 kjøpte Brooks Transfer Company eiendommen ved North Boulevard og tok i bruk bygningene til lager. Lite endringer ble gjort på selve bygningene. Området ved North Boulevard er i dag rehabilitert som Boulevard Square, og to av bygningene fra tiden med lokomotiv-produksjon er bevart. Bygningen som ble brukt til verksted og jernstøperi ble påbegynt i midten av 1880-årene, og var i bruk da det første lokomotivet rullet ut av fabrikken. Bygningen er rehabilitert og modernisert, og huser i dag (februar 2014) kinokomplekset Movieland. Den andre bygningen ble reist i 1922 og er mindre. Den var tidligere fabrikkens messingstøperi. Begge bygningene er listet i National Register of Historic Places (tilsvarer sånn noenlunde verneverdig status i Norge). Under rehabiliteringsarbeidet før 2010 ble deler av sidesporet til fabrikken gravd frem. Dette sidesporet ble blant annet brukt til å frakte materialer til- og ferdige lokomotiver fra fabrikken. En 60 meter lang seksjon av dette sidesporet er tatt vare på. Mesteparten av det tidligere fabrikksområdet er gjort om til parkeringsplasser.

Bevarte lokomotiver[rediger | rediger kilde]

Lokomotiv nr. 293 fra de finske statsbanene trakk toget da Lenin returnerte til St. Petersburg i 1917 og startet Oktober-revolusjonen. Lokomotivet ble bygd ved Richmond Locomotive Works i 1900

Listen under viser bevarte lokomotiver bygd ved Richmond Locomotive & Machine Works før opprettelsen av Alco i 1901.

Serienr. Akselrekkefølge
(Whyte)
Byggeår Eier(e) Status
2957 2-8-0 1900 AT&SF nr. 769 Utstilt i Madrid, New Mexico
4-6-0 1900 Finlands statsbaner nr. 293 Utstilt i St. Petersburg, Russland

Av lokomotivene som ble bygd etter opprettelsen av Alco eksisterer fortsatt 17 - hvorav 2 er i operativ stand.[2]

Tidslinje[rediger | rediger kilde]

  • 1887: Det konkursrammede Tanner & Delaney omorganisert som Richmond Locomotive & Machine Works
  • 1891: Kjeleverkstedet ødelagt i brann
  • 1898: Joseph Bryan overtar etter Trigg som president
  • 1900: Firmanavnet endret til Richmond Locomotive Works
  • 1901: Fusjonerte med 7 andre lokomotivfabrikanter og dannet Alco
  • 1922: Nytt messingstøperi ved North Boulevard-fabrikken
  • 1927: Lokomotivproduksjonen i Richmond nedlagt
  • 1948: Alco avviklet all resterende virksomhet i Richmond

Referanser[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]