Rør (botanikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En tynn, bøyelig stokk for prylestraff.

Rør er en fellesbetegnelse på gressarter med spesielt storvokste, høye strå. Større ansamlinger kan også kalles takrørsump eller takrørskog. Selv om ordet «rør» antyder at de er hule, er det ikke alle som er det. I Norge er takrør den vanligste rørarten, mens det internasjonalt særlig er én av to slekter av flerårige gress med bøyelige, vedaktige stammer som gror i varmere deler av verden som omtales som rør. Slekten Arundo vokser naturlig i middelhavsområdet og østover til Det fjerne østen. Slekten Arundinaria er en type bambus som finnes på de amerikanske kontinentene. I tillegg omtales gjerne sukkerrør som rør.

De forskjellige rørtypene vokser vanligvis langs vassdrag og danner rørsumper. Rør er høye og skygger ut andre planter og kan dominere rørsumper og danne monokulturer. Rør vokser fort og gir stor biomasse, og er vanlig å finne i eutrofe vann som er i ferd med å gro igjen.

Avhengig av styrken brukes rør til forskjellige ting, inkludert spaserstokker, krykker og stokk til prylestraff. Rør som skal brukes til fysisk avstraffelse må fylle spesielle krav, blant annet må de være må være spesielt føyelige. Rør har tradisjonelt blitt brukt til mange formål, inkludert kurvfletting, møbler og flåter. Takrør brukes til såkalte halmtak.

Spanskrør (Arundo donax)