Peters andre brev

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Peters andre brev er tradisjonelt regnet blant de såkalte katolske brev og er i den kanoniske rekkefølgen den 22. boken i Det nye testamente.

Brevet er skrevet i det 2. århundre, altså en langt senere datering enn Peters første brev. En såpass sen datering støttes av at brevet forutsetter Peters første brev, benytter seg av Judas' brev og viser kjennskap til ett eller flere av Paulus' brev (kap. 3,15-16). I brevet kan man også lese at kristendommen har eksistert lenge nok til at de kristne latterliggjøres for sin forventning om at Jesu gjenkomst er nært forestående (kap. 3,15-16). Teksten vitner videre om en kristendomsforståelse som i svært utstrakt grad har tilegnet seg gresk språkbruk og uttrykksmåte (se særlig kap. 1,3-), noe som er med på å underbygge en relativt sen datering.

Enkelte vil hevde at brevet er skrevet like før apostelen Peters død, og av Peter selv, slik teksten selv gir uttrykk for (kap. 1,14). Men trolig vil de fleste forskere i dag hevde at brevets forfatter neppe er identisk med Peter, og at brevet må være nedtegnet etter hans død – av personer som riktignok kan ha tilhørt apostelens krets. Også blant oldkirkens kristne var det strid om hvorvidt dette brevet var «ekte» (i betydningen «forfattet av apostelen Peter»), og Peters første brev var blant de seneste skrifter som ble anerkjent som del av den nytestamentlige kanon.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Helge Fauskanger Det nye testamente - ny oversettelse tekstene slik de opprinnelig ble skrevet, 2015 [kritisk, kommentert utgave] Juritzen 2015 ISBN 9788282055949
  • Noack, Bent: Det nye Testamente og de første kristne årtier. Gad Forlag, København, 1973 (3. utgave, 11. opplag 1997)

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  • Bibelen Oversettelsene av 2005 & 1978/85