Part

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Part kan vise til:

  • Part (juridisk terminologi)
  • I et eierforhold til et objekt, kan ordet part enten referere seg til en bestemt del av objektet, eller en eierandel i hele objektet.
  • En eierpart i en eiendom, kan enten være en bestemt del av en eiendom (for eksempel en teig), eller en eierandel i den samlede eiendommen. En part i en eiendom kan imidlertid også være en rettighet til å utnytte deler av eiendommen (for eksempel en fiskerett eller en hogstrett).
  • Dersom objektet er en gjenstand, vil en part normalt være eierandelen av gjenstanden, for eksempel en bondes eierandel av en skurtresker. Ved salg av gjenstanden vil parten få tildelt sin andel av salgssummen.
  • I et aksjeselskap vil en eiers part av selskapet være eierens antall aksjer dividert på det samlede antall aksjer i selskapet.


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Part.