Part (juridisk terminologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Part er et juridisk begrep.

Forvaltningsrett[rediger | rediger kilde]

Innen forvaltningsretten er «part» definert i en legaldefinisjon i forvaltningsloven. Det heter der at en part er en «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder».[1] Før en avgjørelse er avgjort anser man som part de som avgjørelsen kan rette seg mot.[2] Videst omfang har formuleringen «som saken ellers direkte gjelder», men det følger implisitt av forvaltningslovens regler om klageadgang at formuleringen ikke er like vid som «rettslig interesse».[3] Innenfor partsbegrepet er i hvert fall alle som har søkt om noe eller fremsatt krav til forvaltningen og de som kravet retter seg mot. Personer som blir hindret i rettsutøvelse, som kan oppleve vesentlig skadevirkning ved en avgjørelse eller som har en viss praktisk-økonomisk interesse i en sak, vil kunne falle innenfor partsbegrepet.

Et av resultatene ved å bli ansett som part er at forvaltningen har varslingsplikt overfor parten, og parten har rett til innsyn i visse saksdokumenter.

Privatrett[rediger | rediger kilde]

I en privatrettslig (sivilrettslig) sak, vil både den klagende part og den innklagede part være parter i saken, og ha rett til innsyn i alle sakens dokumenter.

I privatrettslige saker kan det også tenkes at andre (som en avgjørelse kan få betydning for) kan ansees som part i saken.

Strafferett[rediger | rediger kilde]

I strafferetten er det normalt bare den som er anklaget for å ha begått en straffbar handling som er part i saken. I de senere år er det blitt fremmet krav om at også den fornærmede skal bli ansett som part, og få tilgang på sakens dokumenter.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
  2. ^ Torstein Eckhoff / Eivind Smith (2010). Forvaltningsrett (9 utg.). Universitetsforlaget. s. 284. ISBN 978-82-15-01614-6. 
  3. ^ Forvaltningsloven § 28: «Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken»