Grunneier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En grunneier er den som er den faktiske eier av en grunneiendom. Grunneieren kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten.

Som regel er grunneieren den som har et tinglyst hjemmelsdokument (skjøte) på eiendommen, men han kan også være grunneier selv om slikt hjemmelsdokument ikke foreligger. Hvis hjemmelsforholdet er tinglyst, vil grunneierens navn fremgå av grunnboken som hjemmelshaver.

Grunneierretten[rediger | rediger kilde]

En grunneier kan i prinsippet sies å være eier av rettighetene på grunneiendommen. Disse rettighetene refereres det ofte til i dokumentasjon som grunneierretten. Dette kan være rettigheter som grunneierens enerett til jakt og fiske eller lignende. Antallet rettigheter kan imidlertid være sterkt begrenset. Begrensningene kan være knyttet til andres servitutter på eiendommen, eller av offentlige reguleringer. Ved en festetomt er for eksempel grunneierens rettigheter som regel begrenset til bare å kreve inn en årlig grunnleie for festegrunnen.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]