Paclitaxel

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Strukturformel for paclitaxel

Paclitaxel er et kjemisk stoff som finnes i barlindbark.

Paclitaxel hemmer celledeling ved å stabilisere polymerisert tubulin (mikrotubili), og brukes derfor som kreftmedisin. Molekylet er stort og lipofilt og det er derfor vanskelig å formulere legemiddelet. Gis intravenøst.

Bivirkninger[edit | edit source]

Hypersensitivitetsreaksjoner, benmargsdepresjon, nevrotoksisitet.