Overhus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Det amerikanske senatet samlet

Et overhus eller førstekammer er det øverste kammeret i en politisk forsamling med to kamre; det andre er underhuset eller annenkammeret. Overhuset deler lovgivende makt med underhuset.

Overhus i Norge[rediger | rediger kilde]

Fram til 1. oktober 2009 hadde Stortinget to kamre. Odelstinget som utgjorde 3/4 fungerte da som underhus mens Lagtinget (1/4 av Stortinget) hadde funksjonen som overhus. Lagtingets oppgave var å kvalitetssikre lover [1] og å sende dem tilbake til Odelstinget for ny behandling dersom de ikke var fornøyde.[2]

Christian Magnus Falsen og Johan Gunder Adler ønsket i sin tid en ordning der Lagtinget bestod av jordeiere over 30 år valgt inn for 6 år om gangen, mens Odelstinget ble valgt for 2 år av gangen. Ordningen med to hus ble innført, med knappest mulig margin, men kun todelingen gjenstod etter videre behandling.[3] Ordningen med to hus ble forsøkt endret eller avskaffet gjentatte ganger. I 1932 bad Stortinget regjeringen om å vurdere "opphevelse av Stortingets avdelinger". I 1936 kom svaret fra regjeringen i form at et forsvar for ordningen med to kamre, og debatten om hvorvidt et overhus var viktig og riktig ble holdt i live frem til vedtaket 20. februar 2007 som avskaffet lagtinget.[3]

Utdypende artikkel: Lagtinget

Eksempler på overhus[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ "Møte torsdag den 18. juni 2009 kl. 03.24" , Ola Borten Moe, (innlegg på lagtingets siste møte)
  2. ^ Grunnloven fra 1814, §76
  3. ^ a b "Møte torsdag den 18. juni 2009 kl. 03.24" , Inge Lønning (siste innlegg på lagtingets siste møte)