Overhead (andre betydninger)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Overhead er et engelsk ord med flere betydninger. Det kan for eksempel brukes generelt om et objekt som befinner seg over et annet objekt, eller i overført betydning om en ekstra belastning.

Overhead kan vise til:

 • Indirekte kostnader (næringsliv), de løpende driftskostnadene ved å drive en bedrift som ikke direkte genererer overskudd, men som er avgjørende for å skape fortjeneste
 • Indirekte kostnader (teknikk), ekstra funksjoner som kreves på grunn av spesielle krav fra bruk av visse metoder eller komponenter
 • Overhead-informasjon, for telekommunikasjonssystemer, ekstra digital informasjon (enten mellom bruker og system, eller mellom komponenter i telesystemer) for å styre og kontrollere digital overføring, eller for å oppdage og korrigere feil
 • Filsystem-overhead, lagring eller andre hensyn som kreves av en filsystem som ikke er direkte relatert til data
 • Ethvert fysisk objekt som befinner seg, eller handling som skjer over noe:
  • Kontaktledning (overhead line), elektrisk ledning over en jernbane for å tilføre elektrisk energi til rullende materiell
  • Overheadprojektor, et projeksjonsapparat for å vise et forstørret lysbilde for et publikum.
 • Overliggende kamaksel (overhead camshaft), en en kamaksel plassert inni topplokket til en forbrenningsmotorer
 • Jets Overhead, et canadisk rockeband
 • Takoppbevaring (overhead storage), for eksempel hyller, skap eller skinnesystemer i fly, tog eller bygninger


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Overhead (andre betydninger).