Orreskogen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Orreskogen sett fra Lysebu

Orreskogen ligger i Voksenkollen i Oslo og er den siste rest av bynær, sammenhengende gammelskog på høydedragene på vestsiden av byen. Skogen ligger på nedsiden av Soria Moria konferanseseter, sørvest for Lysebu. Klimaet er mer borealt enn nede i Oslo, og dette setter sitt preg på vegetasjonen. Blåbærgranskogen er den dominerende vegitasjonstypen som ellers i Nordmarka.

På grunn av boligbygging har skogen blitt redusert de siste årene. Kjernen av det som står igjen av skogen i dag, er en fin liten sumpgranskog. En liten bekk fra en dam ved Soria Moria litt lenger nord og gir fuktighet til en frodig vegetasjon med høye urter på skogbunnen og langs bekken.Typiske arter er tyrihjelm ), mjødurt, vendelrot, skogstorkenebb og turt . Skogen er grovvokst og skyggefull og gir et godt inntrykk av hvordan klimaksfasen ser ut i granskogen. Noen trær er allerede blitt drept av barkbiller og står igjen som tørrgraner. Denne gammelskogen er svært artsrik fordi tallrike livsnisjer forekommer side ved side. Vi finner også andre skyggetålende arter særlig marimjelle, skogstjerne, linnea, maiblom og bregner. På tørre tuer finnes tyttebær sammen med litt lav.

Siden begynnelsen av forrige århundre har skogen vært et yndet turområde. De gamle stiene i Orreskogen og på Voksenkollen ble anlagt som spaserveier i forbindelse med byggingen av sanatoriene og hotellene i området på slutten av 1800-tallet. Her samlet flere av landets fremste kulturpersonligheter krefter og inspirasjon, bl.a Edvard Grieg: "Jeg har vandret omkring i denne Labyrint af Stier i de store Skoge uden at møde andet end Årfugl og Røj." (Verdens Gang 12. januar 1901).