Opprinnelsesgaranti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En opprinnelsesgaranti er en elektronisk garanti som fungerer som en dokumentasjon på at elektrisk kraft er produsert og levert inn i nettet fra et spesifisert kraftverk. Alle EU-/EØS-land skal ha et system for kraft fra fornybare energikilder. Eksempler på dette er vannkraft og vindkraft. Flere land har også opprinnelsesgarantier for kraft fra fossil energi som gasskraftverk og fra kjernekraftverk. I Norge utstedes opprinnelsesgarantiene av Statnett på forespørsel fra kraftprodusenter. Hensikten med opprinnelsesgarantiene er å ha et system til å dokumentere opprinnelsen i den varedeklarasjonen alle kraftleverandører skal levere til sine kunder. Systemer for opprinnelsesgarantier er også etablert i en rekke land utenfor Europa.

Opprinnelsesmerking av strøm er en viktig del av kraftmarkedet og bidrar til at konkurransen kan skje på flere områder enn bare pris.

Bedrifter som ønsker å dokumentere opprinnelsen til sitt strømforbruk og hvilket klimagassavtrykk dette gir, kan kjøpe opprinnelsesmerket strøm og dermed dokumentere opprinnelsen til bedriftens kraftforbruk. Privatpersoner kan også kjøpe opprinnelsesmerket strøm for å gjøre et bevisst valg av energikilde og for å oppmuntre kraftprodusenter til å produsere fornybar energi. Garantien innebærer ikke at strømmen som faktisk leveres til bedriften eller husstanden er produsert med fornybare ressurser, men at kraftleverandøren garanterer at på årsbasis er lik mengde fornybar energi produsert og levert inn i kraftnettet. Gjennom opprinnelsesgarantien styres pengestrømmen til den kraftprodusenten som har fått utstedt garantien.

En opprinnelsesgaranti angir hvilket kraftverk som har produsert strømmen, hvilken energikilde som er brukt og tid og sted for produksjonen. Hver garanti tilsvarer 1 MWh og utstedes på ukentlig basis. I Norge er det Statnetts ansvar å sikre at opplysningene i opprinnelsesgarantiene er korrekte og pålitelige. Størstedelen av de opprinnelsesgarantiene som utstedes blir solgt til kraftleverandører av produsentene selv eller via krafthandlere eller meglere. De fleste kraftleverandørene i Europa tilbyr nå fornybar energi i form av opprinnelsesmerket kraft fra vind-, vann-, sol-, bio- eller kraftverk som bruker annen form fornybar energi. Større forbrukere som kjøper kraft direkte i engrosmarkedet eller gjennom en kraftleverandør kan via opprinnelsesgarantien gjøre avtale direkte med produsenten som sikrer oppdekning av sitt forbruk med fornybar energi.

EUs fornybarhetsdirektiv (RED-direktivet) fra 2009 gir alle kraftprodusenter krav på å få utstedt opprinnelsesgarantier dersom de produserer energi som oppfyller kravene. Informasjon til forbruker i form av en varedeklarasjon som viser energikilde og klimagassutslipp er et krav etter EUs elmarkedsdirektiv.

I den etablerte finansieringsordningen for ny kraftproduksjon, kjent som «Elsertifikater», pålegges de fleste strømforbrukere å bidra med finansiell støtte til ny fornybar kraftproduksjon ved å betale for elsertifikater som kraftleverandøren må kjøpe inn. Denne ordningen er en del av EUs energipakke fra 2009 som skal stimulere til øket energiproduksjon i Europa og redusere avhengigheten av energiimport. Denne ordningen må ikke blandes sammen med opprinnelsesgarantier som fungerer som forbrukerinformasjon og gir en mulighet for kjøperne til frivillig å utøve forbrukermakt.

Referanser[rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]