Oksoniumion

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Oksoniumion er et oksygenkation med tre bindinger.[1] Det enkleste oksoniumionet kalles hydronium med kjemisk formel H3O+, men i henhold til IUPAC nomenklatur skal denne refereres til som oksonium.[2]

Hydronium[rediger | rediger kilde]

Hydronium kation

Hydronium er et trivialnavn for kationet oksonium, med kjemisk formel H3O+. Det dannes ved protolyse av vann, og en syre er vanligvis giveren av protonet.

H+ + H2O H3O+

H3O+ har en trigonal pyramideform, med oksygenatomet som toppunkt. H-O-H bindingen har en vinkel på om lag 107°, og massesenter nær oksygenatomet.[trenger referanse]

pH[rediger | rediger kilde]

Et pH-meter måler konsentrasjonen av hydroniumioner i en væske. Skalaen er logaritmisk, og er definert som

pH = –log[H3O+]

Rent vann ved 25°C har en pH på 7,00. Dette betyr at konsentrasjonen av hydroniumioner i vannet må være 10-7mol/dm³. Tilstedeværelsen av hydroniumioner i rent vann, kan bare komme fra autoprotolyse.

H2O + H2O ⇌ H3O+(aq) + OH-(aq)

I denne reaksjonen opptrer ett vannmolekyl som syre, og det andre opptrer som base.

Andre oksoniumioner[rediger | rediger kilde]

Generelt trigonalt oksoniumion

Et oksoniumion som ofte opptrer innen organisk kjemi, dannes ved protonering eller alkylering av en karbonylgruppe, for eksempel R-C=O+-R'.

Andre hydrokarbon oksoniumioner dannes ved protonering eller alkylering av alkoholer eller etere (R-C-O+-R1R2).

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry. "oxonium ions". Compendium of Chemical Terminology, internettversjon.
  2. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry. "onium compounds". Compendium of Chemical Terminology, internettversjon.