Norske Skog Saugbrugs

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Oversiktsbilde over Norske Skog Saugbrugsforeningens papirfabrikk i Halden

Norske Skog Saugbrugs er en norsk papirfabrikk i Halden som i dag er en del av Norske Skog. Firmaet ble startet i 1859 som et aksjeselskap under navnet Saugbrugsforeningen, men har røtter i den Fredrikshaldske Saugbrugercorporation med flere hundre års historie. Firmaet var lenge Norges største sagbruk, en av de største trelasteksportørene og dessuten en stor skogeier, men ble på 1900-tallet en papirfabrikk. Den har to papirmaskiner og produserer 355 000 tonn med magasinpapir årlig og er en av verdens største produsenter av SC-magasinpapir. Det er den eldste treforedlingsfabrikken i Norge som fortsatt er i drift.

Historie[rediger | rediger kilde]

Firmaet ble stiftet 5. januar 1859 etter initiativ fra trelasthandler og godseier Andreas Wiel, da de 11 største skogeierne i området, som til sammen eide 30 sagbruk langs vassdraget i Tistedal, gikk sammen i et aksjeselskap. Selskapet fungerte som en slags trust som helt dominerte trelastvirksomheten i landsdelen og ble et av de største trelastfirmaene i Norge. Det var en videreføring av den flere hundre år gamle Fredrikshaldske Saugbrugercorporation, men samarbeidet ble nå tettere gjennom etableringen av et aksjeselskap, noe som betød at de var i stand til drive mer rasjonelt og øke fortjenesten.

De første 30 årene til Saugbrugsforeningen kom til å dreie seg om sagbruk, snekkerifabrikk og høvleri. I 1888 ble tresliperiet i Tistedal klart med fem slipesteiner og en årskapasitet på 11 000 tonn våtmasse. Fra 1895 til 1905 var trelastmarkedet svært godt, særlig med hensyn til eksporten til Sør-Afrika og Australia. For at selskapet skulle overleve på sikt, ble det nødvendig med en omfattende omstrukturering i 1905. Dette medførte omlegning til elektrisk drift med vannkraftstasjon ved Tistedalsfossen, og oppstarten av cellulosefabrikken i 1908. Den hadde en kapasitet på 12 000 tonn.

Saugbrugsforeningen hadde store skogeiendommer i Norge og Sverige, men disse ble solgt i 2002.

Den første papirmaskinen, PM1, ble levert fra det tyske firmaet Voith og sto ferdig i 1915, og den andre, PM2, sto ferdig året etter. Kapasiteten var 5000 tonn per år for begge maskinene. Bredden var på 3,2-2,8 meter. Hastigheten var på 200 meter per minutt. Det ble produsert både avis- og finpapir. I 1924 ble det bygd to nye kokere for silkecellulose og en tørker. I 1929 kom PM3 som produserte tynt skrive- og trykkpapir. I årene 19471950 ble PM1 overhalt slik at kapasiteten ble 20 000 tonn magasinpapir.

1950-tallet kjøpte Saugbrugsforeningen Ankers Kartong i tillegg til å bygge en spritfabrikk. I 1963 ble PM4 startet som produserte spesielt fint papir. PM4 hadde en årlig kapasitet på 50 000 tonn. PM5 ble startet i 1968 med en kapasitet på 75 000 tonn. I 1977 og 1980 ble henholdsvis PM2 og PM3 tatt ut av tjeneste.

Eid av Norske Skog[rediger | rediger kilde]

Kosmos kjøpte Saugbrugsforeningen i 1983 og i 1989 kjøpte Norske Skog den fra Kosmos. På denne tiden var firmaet nedkjørt, delvis på grunn av investeringer i nytt utstyr og nødvendig vedlikehold. I 1991 ble cellulosefabrikken stengt. Grunnen var tosidig: fabrikken forurenset elva Tista og fjorden samtidig som det internasjonale markedet var vanskelig. De ansatte ble overført til papirfabrikken som hadde fått en ny papirmaskin.

En ny rensefabrikk, og TMP2 ble åpnet i 1992 og PM6 med kapasitet på 250 000 tonn ble åpnet året etter at Norske Skog hadde investert 3 milliarder kroner i en ny papirmaskin. I 1995 ble en ny fabrikk for bioenergi (energi fra biomasse) åpnet for å avsette trevare, bark og slam. I 1998 ble PM5 oppgradert, og i 2003 og 2006 ble PM4 også oppgradert.

22 oktober 2020 vedtok styret i Norske Skog å legge ned produksjon på PM5 i løpet av fjerde kvartal som følge av kapasitetstilpasninger, og 21 desember ble maskinen stoppet for godt.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]