Norsk svarteliste

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Brunskogsnegl (Arion vulgaris) er vurdert til svært høy risiko (SE). Arten har siden 1980-tallet spredt seg over store deler av landet.
Mårhund (Nyctereutes procyonoides) er vurdert til svært høy risiko (SE). Arten har et høyt invasjonspotensial og er blant annet bærer av parasitter som kan ha negativ påvirkning på stedegne arter.
Kanadagås er vurdert til svært høy risiko (SE). Arten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika og ble satt ut i Norge for jaktformål.
Regnbueørret er vurdert til svært høy risko (SE). Arten ble opprinnelig innført som matoppdrettsfisk og senere satt ut i elver og innsjøer for fritidsfiske.
Hagelupin (Lupinus polyphyllus), sandlupin (Lupinus nootkatensis) og jærlupin (Lupinus perennis) er alle vurdert til svært høy risiko (SE). Felles for alle artene er et høyt invasjonspotensial og negativ økologisk påvirkning ved fortrenging av stedegne arter.
Harlekinmarihøne er vurdert til svært høy risiko (SE). Arten kommer opprinnelig fra Sentral- og Øst-Asia.

Norsk svarteliste er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge. Artene på svartelista er de artene som er vurdert til kategoriene høy risiko (HI) og svært høy risiko (SE) i «Fremmede arter i Norge- med norsk svarteliste 2012».

Svartelista er ikke en vurdering av om arter som er uønsket i Norge, men en objektiv vurdering av artenes økologiske risiko for norsk naturmangfold, basert på en standardisert metode [1].

Norsk svarteliste 2007[rediger | rediger kilde]

Den første offisielle økologiske risikovurderingen ble publisert i 2007 under navnet «Norsk svarteliste 2007- Økologiske risikovurderinger av fremmede arter» [2]. Denne oversikten omfattet totalt 2483 arter, fordelt på 22 artsgrupper, hvorav 217 arter var risikovurdert. Denne lista omfattet også stedegne arter spredt til nye områder i Norge som følge av menneskelig aktivitet.

Norsk svarteliste 2007 opererte med tre risikokategorier:

 • høy risiko – 93 arter
 • ukjent risiko – 83 arter
 • lav risiko – 41 arter

Norsk svarteliste 2012[rediger | rediger kilde]

«Fremmede arter i Norge- med norsk svarteliste 2012» [3] ble lansert under konferansen Natur 2012 i juni 2012. «Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012» er en oversikt over fremmede arter i Norge med økologiske riskovurderinger. Stedegne arter som blir spredt med menneskers hjelp til nye områder i Norge er ikke inkludert i vurderingene.

I «Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012» er artene fordelt på 4 overordnede grupper:

 1. Reproduserer i Norge - arter som er observert reproduserende og/eller etablert i Norge (1180 arter)
 2. Dørstokkarter - arter som har potensial for å reprodusere seg i norsk natur (203 arter)
 3. Ikke reproduserende - arter uten mulighet for å etablere seg og reprodusere i Norge (1140 arter)
 4. Faller utenfor prosjektets definisjon - stedegne arter som blir spredt til nye områder i Norge (72 arter)

Det er det kun arter som har potensial for å reprodusere seg i Norge innen 50 år som er risikovurdert; av totalt 2320 fremmede arter er det 1180 som er risikovurdert etter denne definisjonen.

De økologiske risikovurderingene blir gjennomført av vitenskapelige eksperter fra norske forskningsinstitusjoner ved hjelp av et kriteriesett som skal sikre en standardisert vurdering på tvers av artsgrupper. Artene vurderes etter ni ulike kriterier; 3 kriterier for invasjonspotensial og 6 kriterier for økologisk risiko. Artene vurderes til en av fem risikokategorier:

 • SE = svært høy risiko – 106 arter (inngår i norsk svarteliste 2012)
 • HI = høy risiko – 110 arter (inngår i norsk svarteliste 2012)
 • PH = potensielt høy risiko – 198 arter
 • LO = lav risiko – 393 arter
 • NK = ingen kjent risiko – 363 arter

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Sandvik, H., Sæther, B-E., Holmern, T., Tufto, J., Engen, S., Roy, H E. 2013. Generic ecological impact assessments of alien species in Norway: a semi-quantitative set of criteria. Biodiversity and conservation (22): 37-62
 2. ^ Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken, Å. (red) 2007. Norsk svarteliste 2007 – økologiske risikovurderinger av fremmede arter.
  2007 Norwegian Black List – Ecological Risk Analysis of Alien Species. Artsdatabanken, Norway
 3. ^ Gederaas, L., Moen, T. L., Skjelseth, S., Larsen, L-K. (red.) 2012. Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]