Norges offisielle flaggdager

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Flaggforskriften av 1927[1] (egentlig reglement angående bruk av statsflagget og handelsflagget)[2] § 4 bestemmer at på de 16 offisielle flaggdagene skal statlige virksomheter flagge ved bruk av statsflagget (splittflagget).

De norske flaggdagene ble sist revidert i desember 2004.[3]

Dato Anledning
1. januar 1. nyttårsdag (opprinnelig offisiell festdag i 1927,[4] offisiell flaggdag siden 2005 som følge av endring i desember 2004).
21. januar H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag (vedtatt i desember 2004)
6. februar Samefolkets dag (siden 2004[5])
21. februar H.M. kong Harald Vs fødselsdag (vedtatt i desember 1937[6])
1. mai Offentlig høytidsdag (Arbeidernes internasjonale kampdag) (siden 1935[7])
8. mai Frigjøringsdagen 1945 (siden 1962[8])
17. mai Grunnlovsdagen (blant de opprinnelige flaggdager i 1927)[4]
7. juni Unionsoppløsningen 1905 (blant de opprinnelige flaggdager i 1927)[4]
4. juli H.M. dronning Sonjas fødselsdag (vedtatt i november 1968[9])
20. juli H.K.H. kronprins Haakon Magnus' fødselsdag (vedtatt i august 1973[10])
29. juli Olsokdagen (opprinnelig ikke påbudt flaggdag i 1927,[4] offisiell flaggdag siden 1928[11])
19. august H.K.H. kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag (vedtatt i 2001[12])
25. desember 1. juledag (opprinnelig offisiell festdag i 1927,[4] offisiell flaggdag siden 2005 som følge av endring i 2004)
Bevegelig 1. påskedag (opprinnelig offisiell festdag i 1927,[4] offisiell flaggdag siden 2005 som følge av endring i 2004)
Bevegelig 1. pinsedag (opprinnelig offisiell festdag i 1927,[4] offisiell flaggdag siden 2005 som følge av endring i 2004)
Bevegelig Dagen for stortingsvalg (vedtatt i 1936[13])

Tidligere flaggdager[rediger | rediger kilde]

Disse tre flaggdagene ble vedtatt i 1927 som del av det opprinnelige flaggreglementet.

 • Kong Haakon VIIs fødselsdag (3. august 1872). Fjernet fra reglementet i desember 2004.
 • Kong Olav Vs fødselsdag (2. juli 1903). (Vedtatt i 1927 som «H. K. H. Kronprinsens fødselsdag».[4]) Fjernet fra reglementet i desember 2004.

Disse fire flaggdagene ble vedtatt som tillegg til de offisielle flaggdagene (ikke vedtatt som en endring av flaggreglementet):

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Forskrift 21.10.1927 nr. 9733 angående bruk av statsflagget og handelsflagget
 2. ^ Opprinnelig kunngjøring av kgl. res. 21. oktober 1927 i Norsk lovtidend
 3. ^ Forskrift 3. desember 2004 nr. 1542 om endring i forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget
 4. ^ a b c d e f g h Reglement angående bruk av statsflagget og handelsflagget § 4, kunngjort i Norsk lovtidende 1927 avdeling 1 på side 927
 5. ^ Pressemelding fra Statsministerens kontor 3. desember 2003: Samefolkets dag offisiell flaggdag i Norge.

  De samiske flaggdagene ellers fremgår av forskrift 27.05.2004 nr. 1087 om bruk av det samiske flagget.

 6. ^ Vedtatt ved kgl. res. 3. desember 1937, da som arveprins Haralds fødselsdag: Norsk lovtidende 1937, 1. avdeling side 1245
 7. ^ Kgl. res. 26. april 1935: Norsk lovtidende 1935, 1 avdeling side 396
 8. ^ Kongelig resolusjon 27. april 1962 om 8. mai som offisiell flaggdag
 9. ^ Kongelig resolusjon 8. november 1968
 10. ^ Vedtatt ved kgl. res. 10. august 1973, ikke kunngjort i Norsk lovtidend. (Siden 2004 er alle flaggdager listet opp i flaggforskriften § 4.) Se NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket side 117 sp. 1 (pkt. 9.5.3): «Resolusjonen om Kronprins Haakon Magnus fødselsdag som offisiell flaggdag, (kgl res 10 august 1973) synes ikke kunngjort. Dersom den er utformet etter samme mønster som de øvrige tilleggsforskrifter, har den ikke egne bestemmelser om ikrafttredelse, og den er derfor ikke gyldig som forskrift uten kunngjøring.»
 11. ^ Kgl. res. 24. mars 1928: Norsk lovtidend, 1. avdeling 1928 side 95
 12. ^ Forskrift 7. desember 2001 nr. 1358 om offisiell flaggdag på H.K.H. Kronprinsessens fødselsdag 19. august.
 13. ^ Kongeleg resolusjon 23. oktober 1936: Norsk lovtidende 1. avdeling 1936 side 1114. Dette ble vedtatt like etter stortingsvalget 1936, som ble avholdt 19. oktober 1936.
 14. ^ Kgl. res. 10. desember 1939. Se Innst. O. IV. D. (1947) Innstilling fra protokollkomiteen om regjeringsprotokollenes gjennomgåelse for tidsrommet 1. januar 1939 til 9. april 1940, side 2: «9. I statsråd hos Kongen den 10 november 1939 ble avdøde Dronning Mauds fødselsdag, den 26 november, opphevet som offisiell flaggdag.» Denne opphevelsen ble ikke kunngjort i Norsk lovtidend.
 15. ^ Kgl. res. 12. april 1928: Norsk lovtidende 1928, 2. avdeling side 93
 16. ^ Kgl. res. 6. februar 1931: Norsk lovtidende 1931, 1. avdeling side 57
 17. ^ Kgl. res. 11. september 1951
 18. ^ Kgl. res. 16. desember 1932: Norsk lovtidende 1932, 1. avdeling side 917
 19. ^ Kgl. res. 27. januar 1961
 20. ^ Kgl. res. 22. oktober 1971