Hopp til innhold

NIBOR

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) er er en samlebetegnelse for norske pengemarkedsrenter på ulike løpetider; en uke, en måned, to måneder tre måneder, og seks måneder. NIBOR er ment å reflektere rentenivået som en bank krever for usikret pengemarkedsutlån i norske kroner til en annen bank. NIBOR benyttes som referanserente i interbank-markedet og i finansielle kontrakter som lån, verdipapirer og rentederivater, men også til analyseformål og til verdsetting av aktiva ved å kalkulere nåverdien av kontantstrømmer.

NIBOR administreres av Norske Finansielle Referanser AS (NoRe),[1] et heleid datterselskap av Finans Norge.[2] NIBOR kalkuleres og publiseres av Global Rate Set Systems (GRSS).

NIBOR beregnes og publiseres kl 12.00 CET/CEST hver dag det norske pengemarkedet er åpent (hver bankdag), og kalkuleres som et enkelt gjennomsnitt av rentene som sendes inn av NIBOR-panelbankene for hver løpetid. Beregningen utelater høyeste og laveste rente i henhold til NIBORs beregningsmetodikk. Rentene beregnes som årlige nominelle renter med faktisk antall dager i perioden dividert med 360 dager, og angis med to desimaler.

8. juli 2021 konkluderte EU-kommisjonen at NIBOR er en kritisk benchmark, jfr. Benchmark Regulation (EU), Artikkel 20 nr. 1 bokstav b). Vedtak ble fattet og innarbeidet i norsk lov 16. desember 2021. Vurderingen var basert på Finanstilsynetsinnspill til ESMA, der de konkluderte med at Nibor er av avgjørende betydning for finansiell stabilitet og markedsintegritet i Norge. Finanstilsynet viste til at NIBOR har stor innvirkning på driften av finansmarkedene i Norge, og på bedrifter og forbrukere slik rentene brukes i lån, forbruker kredittprodukter, rentederivater og investeringsfond.

Referanser

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata