Multimeter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Multimeter med digital visning.

Multimeter er betegnelsen på et måleinstrument som kan måle flere forskjellige verdier innen elektrisitet.

Multimeteret forbindes først og fremst med elektro-yrkene, hvor man tidligere måtte ha minst tre forskjellige måleinstrumenter; et voltmeter for å måle elektrisk spenning, et amperemeter for å måle elektrisk strøm, og et ohmmeter for å måle resistans.

I dag holder det med ett instrument, som kan måle alle disse verdiene. Derav navnet multimeter.

Andre nyttige målinger som moderne multimetre tilbyr, er et utvalg av

 • Like- og vekselverdier av spenning og strøm
 • Maksimal- og minimalverdier (etter nullstilling eller påslag)
 • Strømgjennomgang (ledning bedre enn en gitt motstandsverdi, rundt 10-100 Ohm). Denne angis akustisk med en pipetone. Noen multimetre har en upraktisk tidsforsinkelse pga. mikroprosessorens arbeidstid.
 • Spenningsfallet over en diode i lederetning med en gitt målestrøm
 • Frekvens av en vekselspenning
 • Duty cycle til et digitalsignal (firkantsignal)
 • Temperatur (med en vedlagt probe)
 • Kapasitet
 • Induktivitet
 • Strømforsterkningsfaktor for bipolare transistorer
 • Og flere

Moderne multimetre tilbyr ofte en simulert analogviser i form av en horisontal søylediagram. Dette er praktisk for å illustrere et målesignal som endrer seg med tiden, hvor tallsalaten fra displayet lett blir uleselig.

Multimetre har ofte to strøminnganger, én for store strømmer (10-20 A) og en annen for moderate strømmer (uA, mA). Disse har hver sin interne smeltesikring.

De fleste multimetre drives av et 9 V blokkbatteri. En indikator på displayet viser om batteriet er for svakt for å drive multimetret skikkelig. Den aktuelle batterispenningen kan faktisk måles med eget multimeter i V-området: Man kopler den positive inngangen (rød kabel) til batteriets to poler, én etter én, og beregner så differansen. Minus, eller fellesinngangen (sort kabel), må aldri tilkoples eget batteri på grunn av fare for skade på instrumentet.

Mange multimetre har automatisk tilpasning av måleområdet. Slike multimetre har bare én V-stilling, for eksempel, og stiller seg automatisk inn mellom 0,2 V og 200 V fullskala. Men en trykknapp (kalt range) kan det settes et fritt valgt fast måleområde. Dette gjelder også for de andre funksjonene (strøm, motstand, induktans) der det passer.

Vekselspenninger og -strømmer angis som RMS-verdi. For billigere instrumenter er denne avledet av den likerettede gjennomsnittsverdien, for bedre instrumenter er den angitte verdien en ekte RMS-måling. Sistnevnte instrumenter bærer påskriften "True RMS". Se voltmeter for utdypelse av dette.

Antall sifre i displayet gir en indikasjon på instrumentets nøyaktighet. I spesifikasjoner brukes ofte halve siffer i tellingen av sifre. (4 1/2 siffer display, eksempelvis). Det halve sifferet kommer av at det venstre sifferet ikke går opp til 9 (som ved 9,9999), men kun til 2, 3 eller 4.