Hopp til innhold

Mudderflate

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Mudderflate i Schleswig-Holstein
Mudderflater nær ObanStewart IslandNew Zealand.

Mudderflater eller tidvannsletter er en form for flatt område med våtmark langs kysten og nær havet som oppstår der gjørme og mudder blir avsatt av strøm, tidevann, elver eller sjø ved flo (når havet er på sitt høyeste).[1][2] De finnes ofte i lukket område som bukter, laguner og estuar. De finnes der strømmen ikke er for sterk, som i innsjøer, elvemunninger, viker, bukter og laguner.

En global analyse publisert i 2019 antydet at økosystemer for tidevannsflater er like omfattende globalt som mangrovetre, og dekker minst 127 921 km2 av jordens overflate.[3]

Mudderflatene er viktig områder for dyreliv. Selv om artsantallet ikke er høyt, forekommer ofte hver art i enorme mengder. Langs norskekysten er mudderflatene viktig rasteplasser for vadefugler som trekker mellom Arktis og sørlige strøk.[4]

Mudderflater er viktige område for dyrelivet og har ofte store bestander, selv om mangfoldet ikke alltid er like stort. Ofte er slike område særlig viktige for trekkfugler som stopper opp her.[5][6]

Det er viktig å verne om mudderflatene for å unngå kysterosjon. Mudderflatene er derimot truet over hele verda på grunn av varsel om økt havnivå i tiden som kommer, område som blir utbygd, oppmudring på grunn av skipstrafikk og kjemisk forurensning.[7][8]

Store mudderflater[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «mudflat», Cambridge Dictionary
  2. ^ «mudflat», Longman
  3. ^ Murray, N.J.; Phinn, S.R.; DeWitt, M.; Ferrari, R.; Johnston, R.; Lyons, M.B.; Clinton, N.; Thau, D.; Fuller, R.A. (2019): «The global distribution and trajectory of tidal flats», Nature, 565 (7738): 222–225, Bibcode:2019Natur.565..222M, doi:10.1038/s41586-018-0805-8, PMID 30568300, S2CID 56481043/
  4. ^ Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold (PDF), DN-håndbok 13, utgave 2006, oppdatert 2007, Miljødirektoratet
  5. ^ «Trekkfugler», Miljølære.no
  6. ^ «Sandløper (Calidris alba)», Norsk Polarinstitutt
  7. ^ Våre viktigste våtmarker, Mia.no
  8. ^ Evju, Marianne, et al. (juni 2015): «Oaser for artsmangfoldet – hotspot-habitater for rødlistearter», NINA, Norsk institutt for naturforskning

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]