Tidevannssone

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tidevannssonen på Heron Island

Tidevannssone eller fjæresone er det området som kommer i kontakt med luft ved lavvann og dekkes av vann ved høyvann. Dette området kan bestå av mange forskjellige typer habitat: bratte klipper, sandstrender, våtmark med mer.

Organismer som lever i tidevannssonen er tilpasset de ekstreme forskjellene tidevannet medfører. Vann er regelmessig tilgjengelig i form av sjøvann med høyt saltinnhold ved høyvann. Bølger kan også omforme selve topografien på f.eks. sandstrender, eller gjøre det vanskelig for organismer å få feste på berg eller steingrunn.

Tidevannssone brukes vanligvis om området som regelmessig skifter mellom tørt og under vann, men ved ekstreme tidevannsforskjeller som f.eks. springflo kan også områder som normalt ikke berøres av tidevannet bli utsatt for lignende påvirkninger.