Monarkens ansvarsfrihet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Monarkens ansvarsfrihet er et sentralt punkt i monarkiske statsforfatninger.

Land med monarkisk ansvarsfrihet[rediger | rediger kilde]

Belgia[rediger | rediger kilde]

Belgias grunnlov §88, lovfester kongens ansvarsfrihet: «Kongens person er uangripelig; hans ministre er ansvarlige»[1]

Canada[rediger | rediger kilde]

I Canada er ansvarsfriheten en del av lovverk arvet fra det britiske imperiet. Den har dog i senere tid blitt regulert gjennom ulike reformer og tolkninger til det punktet at den nå så å si ikke lenger eksisterer.[2]

Danmark[rediger | rediger kilde]

Den danske grunnlovens paragraf 13 sier «Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.».[3]

Malaysia[rediger | rediger kilde]

Frem til 1993 var det grunnlovsfestet monarkisk ansvarsfrihet i Malaysia. Denne ble opphevet i 1993.[4]

Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge er monarkens ansvarsfrihet nedfelt i grunnlovens § 5.

Sitat Kongens Person er hellig; han kan ikke lastes, eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad. Sitat
– Norges grunnlov §5

Loven slår fast at kongen ikke kan strafferettslig påtales, eller stilles til last i erstatningskrav.[5] Ansvaret faller i stedet på regjeringen og statsrådene. Loven tilsier ikke at kongen står over loven, men at han ikke kan straffes om overtredelser skulle skje.[6] Loven er likevel ikke til hinder for at kongen selv kan velge å ta på seg rettslig ansvar.

Det ble i 2003 fremmet forslag om å avskaffe loven. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vurderte forslaget, og ga sitt svar 29. april 2008. Forslaget ble ikke bifalt.[6]

Spania[rediger | rediger kilde]

Spanias grunnlov, andre del, paragraf 56 tredje ledd sier, «Kongens person er uangripelig, og skal ikke holdes til ansvar.» [7]

Storbritannia[rediger | rediger kilde]

I Storbritannia strakte monarkisk ansvarsfrihet seg til det punktet at alle i «kronens tjeneste» ikke kunne holdes ansvarlig, noe som senere ble regulert bort. I dag er det kun monarken som har immunitet mot straffeforfølgelse.[8]

Sverige[rediger | rediger kilde]

I Sveriges grunnlov, §8 står det «Kongen kan ikke anklages for hans handlinger. Heller ikke kan en regent anklages for sine handlinger som statsleder.»[9]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ http://www.servat.unibe.ch/icl/be00000_.html
  2. ^ http://www.lawreformcommission.sk.ca/Crown_Immunity_Consultation_Paper.pdf
  3. ^ http://www.grundloven.dk/ Danmarks grunnlov
  4. ^ http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00358539308454165?journalCode=ctrt20#.UpPYQOKUnIU
  5. ^ http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17,Norges grunnlov
  6. ^ a b http://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2007-2008/inns-200708-225.pdf Forslag om avskaffing av §5
  7. ^ http://www.lamoncloa.gob.es/IDIOMAS/9/Espana/LeyFundamental/titulo_segundo.htm http://www.lamoncloa.gob.es/IDIOMAS/9/Espana/LeyFundamental/titulo_segundo.htm]]
  8. ^ http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmhaff/540/54014.htm
  9. ^ https://lagen.nu/1974:152#K5