Metylnitrat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Metylnitrat er metylesteren til salpetersyre og har kjemisk formel CH3NO3. Det er en høyeksplosiv og giftig organisk væske. Kokepunktet er 64,6 °C. (eksploderer). Smeltepunktet er -82,3 °C.

Metylnitrat må ikke forveksles med nitrometan. Metylnitrat fremstilles ved kondensering (destillasjon) av metanol og salpetersyre.

CH3OH + HNO3 CH3NO3 + H2O

Dette er en risikabel prosess som innebærer stor eksplosjonsfare på grunn av varm metylnitratgass. En annen produksjonsmetode er å foretrekke.

Det kan også produseres ved å tilsette metanol til en blanding av konsentrert salpetersyre og svovelsyre. Denne produksjonsmetoden er nesten identisk med prosessen for produksjon av nitroglyserin. Forskjellen er at reaksjonen foregår under noe høyere temperatur.

Detonasjonshastigheten til metylnitrat er ca. 8000 m/sek. Det er et av de kraftigste og mest sensitive høyeksplosiver som er kjent. Metylnitrat har ikke fått noen utbredelse som sprengstoff på grunn sin flyktighet og problemer med håndtering. Det ble brukt som rakettdrivstoff av tyskerne under 2. verdenskrig, og ble da blandet ut med 25 % metanol. Denne drivstoff blandingen hadde navnet Myrol. Denne drivstoff blandingen er mye mindre sensitiv enn ren metylnitrat, og innebar derfor en lav risiko for utilsiktet detonasjon.