Mandal sykehus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Mandal sykehus var et sykehus i Mandal i Vest-Agder. Sykehuset ble vedtatt bygget i 1877, og sommeren 1878 startet arbeidet på tomten. Mandal sykehus sto ferdig og ble tatt i bruk 9. oktober 1879. Sykehuset ble bygget på «Lille Simons Bakke». Sykehuset ble finansiert ved bevilgninger fra brennevinsbolaget, totalt kr. 20 612,-. I denne summen var materialer, arbeidslønn og inventar med 12 senger inkludert. Byggmester Carl Weyergang reiste sykehuset. Han bygget også blant annet lord Salvesens hytte i Åseral samt sommerboligen på Risøbank.

Det første styret for sykehuset ble valgt av formannskapet og representantskapet i Mandal for tre år og bestod av doktor Johan Jørgen Broch Hagemann, hotellvert Laurits Olsen og kjøpmann Fred. E. Reymert. Telegrafist Hansen var sykehusets første kasserer. Verken styret eller kassereren fikk betalt for arbeidet.

I 1955 ble nytt hovedbygg reist av Mandal kommune. Straks dette var ferdig ble alle sykehus i Vest-Agder overført til Vest-Agder Sykehuslag. Siden ble dette da en del av Vest-Agder fylkeskommune. Sykehuset ble i 2001 og 2002 bygget om og kraftig modernisert både i operasjonsavdelingen, røntgen/MR og generell bygningsmessig standardheving med blant annet nye ventilasjonsanlegg. Etter sykehusreformen ble Mandal sykehus en del av Sørlandet sykehus HF (SSHF), som igjen var en del av Helse Sør RHF (senere Helse Sør-Øst RHF), og som et ledd i omorganisering ble sykehusets navn i 2003 endret til «Sørlandet sykehus Mandal». Ansvaret for sykehusdriften ble da samtidig flyttet fra Vest-Agder fylkeskommune til staten. Selve sykehusfunksjonene, operasjon, dagkirurgi, sengepost, poliklinikk, laboratorie, og andre støttefunksjoner, ble avviklet i 2005, med overføring av disse funksjonene til de andre sykehusene i helseforetaket. Sykehuset ble i 2006 bygget om til pasienthotell og drev med rehabilitering av hjerte-, lunge- og overvektpasienter. Dette tilbudet ble flyttet til Sørlandet sykehus Kristiansand sommeren 2008. Årsaken var at finansieringen av tiltaket ble lagt om og derfor lot det seg ikke å fortsette denne driften.

Det ble i januar 2009 innledet forhandlinger om salg av sykehuset til Mandal kommune. Samtidig startet planlegging av ombygging for å flytte inn distriktspsykiatrisk senter (DPS) inn i deler av sykehuset. Forhandlingsresultatet om salg av sykehuset til kommunen forelå i oktober 2010, hvor salgsummen var avtalt til kr. 27,5 mill. Mandal sykehus ble deretter overtatt av Mandal kommune 1. februar 2011. Etter salget leier Sørlandet sykehus HF ca. 1500 m3 av det tidligere sykehuset, hvor det drives DPS, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, avdeling for barn og unges psykiske helse, ruspoliklinikk, røntgen og MR, ambulansesentral og blodgivertapping.

Det var i 2004 125 år siden sykehuset ble tatt i bruk, og i denne forbindelse ble jubileumsboken 125 år på Lille Simons bakke gitt ut.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  • (no) «Mandal sykehus». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.