Maldiskusjon:Nes i Viken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Oppåkermoen[rediger kilde]

Formen Oppåkermoen benyttes i artikkelen om stedet (se diskusjon der) og er eneste godkjente skriveform av navnet (kopling til det norske stedsnavnregisteret). Malen bør følge artiklene. Siffuor Kuzmuus 26. apr 2009 kl. 16:56 (CEST)

Dette er jeg enig i. Ters 26. apr 2009 kl. 17:34 (CEST)
Ikke så enkelt, dette her... I malen henvises det i første rekke til tettsted, ikke sted, by eller en artikkel. Dermed vil navnettettstedet komme i første rekke, og navnet på artikkelen i andre rekke, som en omdirigering. Dersom malen skal følge navn på artiklene til punkt og prikke, må det endres fra tettsteder til steder, noe som gjør at hvilket som helst sted i kommunen kan legges inn i malen, noe jeg ser som lite hensiktsmessig.
I denne konkrete saken: Formen Opakermoen er den som brukes av Statistisk sentralbyrå (se SSBs tabell over tettsteder, og det er den jeg har lagt til grunn når tettstedene listes opp i malen. Merk at begrepet «tettsted» ikke er et klart definert begrep i Norge andre steder enn hos SSB, som har sine egne kriterier (modifisert fra en felles-nordisk definisjon) for hva som er tettsteder og ikke - i tillegg bestemmer SSB hvilket navn tettstedet får.
Andres definisjoner av begrepet «tettsted» og disses stavemåter og navn har følgelig liten eller ingen relevans, det norske stedsnavnregisteret inkludert. Derfor bør SSBs liste anses som den eneste «offisielle» listen når det gjelder tettsteder i Norge, også når det gjelder stavemåter av stedene uansett om det er den eneste offisielle korrekte eller ikke. Simpelthen fordi det er det navnet SSB har gitt tettstedet... De forskjellige norske kommunenes egne nettsteder har gjerne en helt annen definisjon av begrepet tettsted, og oppfatter nok begrepet som et slags samlebegrep for tettbebygde steder i kommunen uten at det ligger noen klare og tydelige definisjoner bak - i motsetning til SSBs (noenlunde) klare definisjon.
Dessuten henvises det i artikkelen om Oppåkermoen til den «alternative stavemåten» Opakermoen, som benyttes av både SSB og Statens vegvesen. Jeg er enig i at stedet i følge Statens kartverk heter Oppåkermoen og at dette er offisiell korrekt skriveform (se Diskusjon:Oppåkermoen), men det er altså ikke denne autoriteten som er brukt som referanse og holdepunkt når det gjelder stavemåte av tettstedet. Andre «tettsteder» i Nes, som for eksempel Fenstad, er i SSBs tabell ført opp som Kampå. Følgelig er tettstedets navn også Kampå og ikke Fenstad.
Forslag:
1. Ettersom tettstedene i samtlige kommunemaler jeg lager blir basert på SSBs tabell, lager jeg også omdirigeringssider der navnet på tettstedet og den offisielle skriveformen på stedet ikke samsvarer, men med SSBs form som den «synlige». Når det nå settes spørsmålstegn ved dette, bør dette diskuteres på Tinget for å unngå redigeringskriger/unødvendig støy i de tilfeller der noen måtte ha en eller annen form for innsigelser mot denne måten å fremstille tettstedene på.
2. Eventuelt vil jeg skrive egne artikler om tettstedene - for eksempel om Opakermoen: uten omdirigering (men med lenke/henvisning) til hovedartikkelen om Oppåkermoen. Dette vil gi en del «dobbeltsider» - som for eksempel Oppåkermoen/Opakermoen, Fenstad/Kampå, Skogbygda/Skogrand og så videre - men da unngås problemer med malene med henhold til offisielle skriveformer kontra tettstedenes navn i følge SSB. Knuteinar2309 1. sep 2009 kl. 00:51 (CEST)

Har nå skrevet egne artikler om tettstedene, og endret malen i henhold til korrekte tettstedsnavn. Dette er altså mitt forslag nr. 2 i praksis. Synes dette fungerer bedre, da riktig navn på tettsted ikke lenger «kolliderer» med korrekte stedsnavn. Knuteinar2309 1. sep 2009 kl. 14:49 (CEST)

Iallefall inntil SSB ombestemmer seg når det gjelder skrivemåte. Det er forsåvidt greit nok for meg at man følger SSB når det gjelder SSB-definerte konsepter som tettsteder. Eksemplene dine får meg likevel til å lure på hvor SSB plukker sine tettstedsnavn i fra. Ters 1. sep 2009 kl. 15:22 (CEST)
Dersom SSB endrer navn på sine tettsteder, skal jo dette også endres i maler og artikler. Når det gjelder SSB og hvor de tar tettstedsnavnene fra, lurer i en del tilfeller også jeg på hvor de tar det fra. Slik jeg har oppfattet SSBs navngivning av de forskjellige tettstedene, ligger det et «ønske» om en slags presisering av beliggenhet til grunn for dette. Kampå er for eksempel en presisering av at tettstedet er begrenset til et spesifikt område, og ikke omfatter hele Fenstad. Når det gjelder «alternative staveformer», som for eksempel Opakermoen kontra Oppåkermoen, er det litt mer diffust hva SSB har tenkt. Det samme gjelder til dels for Auli og Aulifeltet, men mens Auli ligger i Nes kommune, ligger Aulifeltet hovedsakelig i Nes og delvis inne i Sørum. I slike tilfeller tror jeg de benytter navnet Aulifeltet for å presisere at tettsteder ikke følger fastslåtte kommunegrenser og liknende, men at de benytter tettstedsdefinisjonen uavhengig av administrative grenser. Sørum kommune er forresten et godt eksempel på dette, da en del av kommunen inngår i tettstedet Oslo, samt at en mindre del av tettstedet Leirsund i Skedsmo også strekker seg inn i Sørum - på samme måte som Aulifeltet. Knuteinar2309 1. sep 2009 kl. 15:50 (CEST)
Du har helt rett i at SSB er vedtaksorganet for valg av navn på tettsteder sia tettsteder i definert forstand kun eksisterer hos SSB. Alikevel er SSB, så vidt jeg kan skjønne, et offentligeid organ som dermed går under stedsnavnslovens første paragraf om at det enkelte organ får velge hvilket navn som skal brukes, men skrivemåten av det valgte navnet skal følge offisiell skrivemåte der det er et tradisjonelt navn som allerede er i bruk på eller i nærheten av den nyoppretta enheten (her tettsted).
Hvorfor SSB ikke følger offisiell skrivemåte av navnet Oppåkermoen veit jeg ikke. Det kan kanskje bero seg på at de ikke er godt nok bekjent med lovverket. Det er iallfall tilfellet for vegvesenet som først i de siste par åra har begynt å bli oppmerksomme på skrivemåter av navn og stedsnavnloven. Siffuor Kuzmuus 1. sep 2009 kl. 16:54 (CEST)