Mal:Konverter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Maldokumentasjon

Formål[rediger kilde]

Konvertere enheter der dette er nødvendig eller ønskelig. Denne malen viser mengdeenheter som primær og konverterte sekundere enheter med valgfri avrunding, internlenker, forkortelser og ulike separatorer, inkludert parenteser «( )», «eller», bindestreker, komma, «til» eller streker. Malen bidrar til riktig konvertering fra en mengdeenhet til en annen, spesielt for mer komplekse enheter.

Malen kan bukes til blant annet avstander «32 meter (105 ft)» og «32 meter eller 105 ft», temperaturer «18 °C (64 °F)», masser «55,0 kg (121,3 lb)» eller «65 til 80 kg (143 til 176 lb)».

Bruk[rediger kilde]

Eksempler[rediger kilde]

Enkeltverdier[rediger kilde]

Input Vises som
{{Konverter|3.21|kg|lb}} 3,21 kilogram (7,1 lb)
{{Konverter|3.21|kg|lb|0}} 3,21 kilogram (7 lb)
{{Konverter|10|kg|lb|disp=eller}} 10 kilogram eller 22 lb
{{Konverter|6|ft|5|in|m}} 6 fot 5 tommer (1,96 m)
{{Konverter|10|mi}} 10 miles (16 km)
{{Konverter|120|km/t}} 120 kilometer per time (33 m/s)
{{Konverter|18|°C|°F}} 18 °C (64 °F)
{{Konverter|1250|sqft|m2|lk=in|sigfig=2}} 1 250 kvadratfot (120 m²)
Merk at 'lk=in' kun lenker input-enheten.
{{Konverter|20.5|m3|cm3|lk=out|abbr=on}} 20,5 m³ (20 500 000,0 cm³)
Merk at 'lk=out' lenker kun output-enheten, kubikkcentimeter.
{{Konverter|641|acre|ha m2|lk=on}} 641 acre (259 ha; 2 590 000 )
Merk at 'lk=on' lenker alle enheter.
{{Konverter|641|acre|ha m2|2|lk=on}} 641 acre (259,40 ha; 2 594 034,97 )

Dobbeltverdier[rediger kilde]

Merk: Fungerer ikke for alle enheter
Input Vises som
{{Konverter|60|og|170|kg|lb}} 60 og 170 kilogram (130 og 370 lb)
{{Konverter|60|til|170|kg|lb}} 60 til 170 kilogram (130 til 370 lb)
{{Konverter|60|til(-)|170|kg|lb}} 60 til 170 kilogram (130–370 lb)
{{Konverter|60|-|170|kg|lb}} 60–170 kilogram (130–370 lb)
{{Konverter|41|til|50|F|C}} 41 til 50 °F (5 til 10 °C)
{{Konverter|41|-|50|F|K}} 41–50 °F (278–283 K)
{{Konverter|60|x|120|m|ft}} 60 ganger 120 meter (200 × 390 ft)
{{Konverter|60|+/-|10|m|ft}} 60 ± 10 meter (197 ± 33 ft)
{{Konverter|19|til|27|l|USgal}} 19 til 27 liter (5,0 til 7,1 US gal)
{{Konverter|5|til|7|l|USgal}} 5 til 7 liter (1,3 til 1,8 US gal)
{{Konverter|4|-|9|l|USgal|abbr=off}} 4–9 liter (1,1–2,4 amerikanske gallon)

Triple og firedoble verdier[rediger kilde]

Merk: Fungerer ikke for alle enheter
Input Vises som
{{Konverter/3 |2|x|4|x|6|m|ft}} 2×4×6 meter (6,6×13×20 ft)
{{Konverter/3 |60|-|70|-|80|kg|lb}} 60–70–80 kilogram (130–150–180 lb)
{{Konverter/4 |60|-|70|-|80|-|90|kg|lb}} 60–70–80–90 kilogram (130–150–180–200 lb)
{{Konverter/3 |60|til|80|eller|85|m|ft}} 60 til 80 eller 85 meter (200 til 260 eller 279 ft)
{{Konverter/3 |11|ganger|15|, knapt|16|ft|m}} 11 ganger 15, knapt 16 fot (3,4 ganger 4,6, knapt 4,9 m)
{{Konverter/3 |41|til|50|til|60|F|C}} 41 til 50 til 60 °F (5 til 10 til 16 °C)
{{Konverter/4 |2|til|12|om sommeren|25|til|36|C|F}} 2 til 12 om sommeren 25 til 36 °C (36 til 54 om sommeren 77 til 97 °F)
{{Konverter/3 |41|-|50|, nesten|51|F|K}} 41–50, nesten 51 °F (278–283, nesten 284 K)

For {{Konverter/3}} eller {{Konverter/4}} kan separatorordet være hva som helst tekst.

Parametre[rediger kilde]

Merk: Alle parametre fungerer ikke for alle enheter.
Valgene inkluderer:  lk=in, abbr=on, abbr=off, disp=x, disp=table og sortable=on (forklart under). Som standard er output avrundet for å passe med nøyaktigheten til input-verdien; alternativer inkluderer sigfig=3 eller å bruke sluttparameteret «|1» for å vise tiendeler eller «|-2» for å vise hele hundretall osv.
Parametre
Lenke enheter legg til |lk=on   for å lenke alle enheter (standard: lk=off)
legg til |lk=in   for å lenke bare input-enhetene
legg til |lk=out  for bare lenke output-enheten
Forkortede enheter, eller ikke legg til|abbr=on for å vise enhetens symboler
legg til |abbr=off   for å vise alle navnene på enhetene fullt utskrevet
legg til |abbr=in for bare å forkorte input-enheten
legg til |abbr=out for bare å forkorte output-enheten
legg til |abbr=values for å skjule enhetene og bare vise verdiene ({{Konverter|6|mi|abbr=values}} gir: 6 (9,7)).
Endre «( )» til å vise andre separatorer legg til |disp=komma for å sette komma i stedet for parenteser
legg til |disp=eller for å sette inn «eller» mellom enhetene
Standardverdien er  disp=b for parenteser.
Endre «( )» til å vise egendefinerte separatorer legg til |disp=x| (start | slutt) for å vise «xx (start yy slutt)». Se eksempel 1
legg til |disp=x|; for å vise «xx; yy». Se eksempel 2
legg til |disp=x| (samme som |) for å vise «xx (samme som yy)». Se eksempel 3
Eksempel 1: {{Konverter|9|km|mi|disp=x| [|]}}9 kilometer [5,6 mi] (merk mellomrommet før [|)
Eksempel 2: {{Konverter|9|km|mi|disp=x|;}}9 kilometer;5,6 mi
Eksempel 3: {{Konverter|10|km|mi|disp=x| (ca. |)}}10 kilometer (ca. 6,2 mi) (merk mellomrommene brukt i koden).
Vis kun output legg til |disp=output only for å vise resultattallet og enhet
legg til |disp=output number only for å vise bare resultattallet
Merk at ved bruk av «disp=output only» kan enhetsnavnet fortsatt vises som fulltekst ved abbr=off eller lenket ved lk=on.
Eksempel: {{Konverter|7500|acre|m2|disp=output only }} → 30 000 000 m²
Vis enheter snudd i motsatt rekkefølge legg til |disp=flip  for å snu rekkefølgen og vise output-enheten først
{{Konverter|6|km|disp=flip}} viser «3,7 miles (6 km)».
For å få symbolet «mi», bruk abbr=in for å forkorte input-enheten (den på venstre side).
Vis enhetsnavn (kun) legg til |disp=unit for å vise enhetsnavnet for et symbol
Enhetsnavnet vil være i flertall når mengden ikke er 1, eller bindestrek ved adj=on. {{Konverter|2|in|disp=unit}} viser «tommer» i flertall.
Vis mengder som tabellceller legg til |disp=table (eller |disp=tablecen) Merk: For bruk i tabeller, må malen starte på en ny linje etter en pipe, eller etter doble pipes på samme linje. Bare nummeret vil vises med mindre du setter |abbr=on, |lk=on, |lk=in eller |lk=out. Se eksempel
Generer en a skjult sorteringsnøkkel for bruk i sorterbare tabeller. legg til |sortable=on for å generere en skjult sorteringsnøkkel slik at sorteringstabellene blir sortert riktig. Dette bruker {{sorterbart tall}} for å generere en nøkkel fra den første numeriske veriden. Den ignorerer tilleggsverdier, det vil si hvis du bruker 6|ft|2|in som verdi, vil den bare bruke 6 til sorteringsnøkkelen. Dette vil føre til at numeriske verdier sorteres i numerisk rekkefølge, det vil si 5, 10, 15 i stedet for 10, 15, 5.

Avrunding[rediger kilde]

Konverter støtter fire typer avrunding:

Avrunding til en gitt nøyaktighet
Angi ønsket nøyaktighet med det fjerde navnløse parameteret (eller tredje navnløse hvis «konverter til»-parameteret er utelatt; eller femte navnløse hvis en rekke er spesifisert; eller fjerde parameter igjen hvis en reke er angitt og «konverter til»-parameteret er utelatt). Konverteringen er avrundet til nærmeste 11/10 av dette nummeret. For eksempel, hvis resultatet er 8 621 og avrundingen angis som '-2', vil resultatet bli 8 600. Hvis resultatet er '234,0283043' og avrundingen angis som '0', vil resultatet bli 234.
Avrunding til et gitt antall signifikante tall
Spesifiser ønsket antall signifikante tall ved å bruke |sigfig={tall større enn null} som vist over.
Standard avrunding
Hvis det ikke er angitt noen ønsket avrunding eller ønsket antall signifikante tall, vil konverteringen bli avrundet enten til en nøyaktighet som passer med input-verdien (antall desimaler etter desimaltegnet – eller det negative antall ikke-signifikante nuller før tegnet – økes med én hvis konverteringen er en multiplikasjon av et tall mellom 0,02 og 0,2, reduseres med hvis det er mellom 2 og 20, osv.) eller to signifikante tall, avhengig av hva som er mest nøyaktig. Et unntak her er temperaturer, hvor konverteringen vil bli avrundet til en nøyaktighet som samsvarer med input-verdien eller til det som gir tre signifikante tall når de uttrykkes i kelvin, avhengig av hva som er mest nøyaktig.
Eksempler på standard avrunding
Input Vises som Merknad
{{Konverter|550|ft|m|0}} 550 fot (168 m) Omtrentlig verdi er 167,64 m
{{Konverter|550|ft|m}} 550 fot (170 m) Avrunder til 170, mens den omtrentlige verdien er 167,64 m
{{Konverter|500|ft|m|0}} 500 fot (152 m) Omtrentlig verdi er 152,4 m
{{Konverter|500|ft|m}} 500 fot (150 m) Avrunder til 150, mens den omtrentlige verdien er 152,4 m

Enheter[rediger kilde]

Tabellen lister enheter som støttes av denne malen. Den er delt opp i henhold til den mengden som måles.

Kodene som er listet i kode-kolonnen (kolonne 3) er akseptert som input av malen. Disse kan brukes som det andre eller tredje ubenevnte parameteret. For noen enheter eksisterer det alternative koder. Disse er listet i parenteser og har blitt innlemmet for å gjøre koden litt mer fleksibel for de som skal bruke den. For eksempel fungerer både °F eller F i malen.

Kodene listet i kombinasjon-kolonnen (kolonne 7) kan brukes for å få ut flere konverteringer. De kan bare brukes som det tredje ubenevnte parameteret, for eksempel {{Konverter|55|nmi|km mi}} gir «55 nautiske mil (102 km; 63 mi)».

Snarveier: LengdeenheterArealenheterVolumenheterHastighetsenheterKraftenheterEnergienheterTemperaturenheterMasseenheterTrykkenheter

Liste over enheter som støttes av {{Konverter}}
Forklaring
system enhet enhets-
kode
forkort-
else
merknad konverterings-
faktor/m
kombinasjoner
systemet/systemene som enhetene hører til enheter listet etter navn enhetskode brukt i malen symboler som vises som output andre merknader om enhetene konverteringsfaktorer brukt for å konvertere til og fra SI-basisenheten output-koder for flerkonverteringer


LENGDE
(Fullstendig listeTilbake til toppen av lisen)
Lengde
system enhet enhets-
kode
forkort-
else
merknad konverterings-
faktor/m
kombinasjoner
SI megameter Mm Mm 1 000 000
kilometer km km 1 000
 • km mi
meter m m 1
 • m ft
 • m ftin
centimeter cm cm 0,01
 • cm in
millimet mm mm 0,001
 • mm in
mikrometer μm (um) µm 0,000001
nanometer nm nm 0,000000001
ikke-SI-metrisk ångstrøm Å Å 0,0000000001
Britiske
&
Amerikanske
mile mi mi 1 609,344
 • mi km
furlong furlong 201,168
chain chain 20,1168
stang rd rd 5,0292
favn fathom antatt 1 fathom ≡ 6 ft 1,8288
yard yd yd antatt internasjonal definisjon 0,9144
fot ft ft 0,3048
 • ftin (fot og tommer)
 • ft m (fot m)
tomme in " 0,0254
 • in cm
 • in mm
Andre nautisk mil nmi nmi 1 852
parsec pc pc 3,0856775814672000×10^16
lysår ly ly 9,4607304725808×10^15
astronomisk enhet AU AE 149 597 870 700


AREAL
(Tilbake til toppen av lisen)
system enhet enhets-
kode
forkort-
else
merknad konverterings-
faktor/m²
kombinasjoner
SI kvadratkilometer km2 km² 1 000 000
 • km2 mi2
kvadratmeter m2 1
 • m2 ft2
kvadratcentimeter cm2 cm² 0,0001
 • cm2 in2
kvadratmillimeter mm2 mm² 0,000001
 • mm2 in2
ikke-SI metrisk hektar ha ha 10 000
Britiske
&
Amerikanske
kvadratmile mi2 mi² 2 589 988,110336
acre acre 4 046,856422
kvadratyard yd2 yd² 0,83612736
kvadratfot ft2 ft² 0,09290304
kvadrattomme in2 0,00064516
Andre kvadratnautisk mil nmi2 nmi² 3 429 904
dunam dunam 1 000
tsubo tsubo (400/121)


VOLUM
(Tilbake til toppen av lisen)
system enhet enhets-
kode
forkort-
else
merknad konverterings-
faktor/m³
kombinasjoner
SI kubikkmeter m3 1
kubikkcentimeter cm3 cm³ 0,000001
cc cm³
kubikkmillimeter mm3 mm³ 0,000000001
ikke-SI metrisk kiloliter kl kl en kubikkmeter 1
kL kl
liter l l en kubikkdesimeter 0,001
L l
centiliter cl cl 0,00001
cL cL
milliliter ml ml en kubikkcentimeter 0,000001
mL mL
Britiske
&
amerikanske
kubikkfot ft3 ft³ 0,028316846592
cft ft³
kubikktomme "3 0,000016387064
in3
Amerikanske
fat fat bbl 42 gallon 0,158987294928
amerikanske gallon USgal US gal 0,003785411784


HASTIGHET
(Tilbake til toppen av lisen)
system enhet enhets-
kode
forkort-
else
merknad konverterings-
faktor/m/s
kombinasjoner
SI meter per sekund m/s m/s 1
 • m/s ft/s
ikke-SI metriske kilometer per time km/t km/t (5/18)
km/h km/t
Britiske
&
amerikanske
miles per time mph mph 0,44704
mpt mph
fot per sekund ft/s (fot/s) ft/s 0,3048
 • m/s
Maritime enheter knop kn (knot) kn (4,63/9)
 • kn mph


KRAFT
(Tilbake til toppen av lisen)
system enhet enhets-
kode
forkort-
else
merknad konverterings-
faktor/N
kombinasjoner
SI giganewton GN GN Støtter tre output-enheter 1 000 000 000
 • GN LT-f
 • GN LTf
 • GN ST-f
 • GN STf
meganewton MN MN Støtter tre output-enheter 1 000 000
 • MN LT-f
 • MN LTf
 • MN ST-f
 • MN STf
kilonewton kN kN Støtter tre output-enheter 1 000
 • kN LT-f
 • kN LTf
 • kN ST-f
 • kN STf
newton N N 1
 • N lb-f
 • N lbf
 • N oz-f
 • N ozf
millinewton mN mN 0,001
 • mN oz-f
 • mN ozf
 • mN gr-f
 • mN grf
mikronewton μN (uN) µN 0,000001
 • μN gr-f
 • μN grf
nanonewton nN nN 0,000000001
 • nN gr-f
 • nN grf
CGS megadyn Mdyn Mdyn 10
kilodyn kdyn kdyn 0,01
dyn dyn
(dyne)
dyn 0,00001
megadyn mdyn Mdyn 10


ENERGI
(Tilbake til toppen av lisen)
system enhet enhets-
kode
forkort-
else
merknad konverterings-
faktor/J
kombinasjoner
SI gigajoule GJ GJ 1 000 000 000
megajoule MJ MJ 1 000 000
kilojoule kJ kJ 1 000
hektojoule hJ hJ 100
dekajoule daJ daJ 10
joule J J 1
desijoule dJ dJ 0,1
centijoule cJ cJ 0,01
millijoule mJ mJ 0,001
mikrojoule µJ (uJ) µJ 0,000001
nanojoule nJ nJ 0,000000001
CGS megaerg Merg Merg 0,1
kiloerg kerg kerg 0,0001
erg erg erg 0,0000001
Wattimer terrawatttime TWh TWh 3,6×10^15
TW.h TW·h
gigawattime GWh GWh 3,6×10^12
GW.h GW·h
megawattime MWh MWh 3 600 000 000
MW.h MW·h
kilowattime kWh kWh 3 600 000
kW.h kW·h
wattime Wh Wh 3 600
W.h W·h
Elektron-
volt
gigaelektronvolt GeV GeV 0,0000000001602176487
megaelektronvolt MeV MeV 1,602176487×10^−13
kiloelektronvolt keV keV 1,602176487×10^−16
elektronvolt eV eV 1,602176487×10^−19
millielektronvolt meV meV 1,602176487×10^−22
Kalorier kalori Cal Cal Den termokjemiske kalorien er den vanskelige definisjonen. 4 184
megakalori Mcal Mcal 4 184 000
kilokalori kcal kcal 4 184
kalori cal cal 4,184
millikalori mcal mcal 0,004184
British thermal unit British thermal unit Btu Btu Det er The International Steam Table British thermal unit som benyttes. 1 055,05585262
BTU BTU


TEMPERATUR
(Fullstendig listeTilbake til toppen av lisen)
system enhet enhets-
kode
forkort-
else
merknad konverterings-
faktor/Kelvin
kombinasjoner
SI kelvin K K Støtter tre output-enheter Se fullstendig liste [K]
 • K °C (K C)
 • K °R (K R)
 • K °F (K F)
degree Grad Celsius °C (C) °C ([°C]+273.15)
 • °C K (C K)
 • °C °R (C R)
 • °C °F (C F)
Imperial
&
US customary
degree Rankine °R (R) °R ([°R]/1.8)
 • °R K (R K)
 • °R °C (R C)
 • °R °F (R F)
degree Grad Fahrenheit °F (F) °F (([°F]+459.67)/1.8)
 • °F K (F K)
 • °F °C (F C)
 • °F °R (F R)
Endring Celsius C-endring Brukt for temperaturintervaller i stedet for absolutte temperaturer
Eksempel:  {{Konverter|5|C-endring|0}} varmere
Resultat: 5 C-endring[konverter: ukjent enhet] varmere
Endring Fahrenheit F-endring Brukt for temperaturintervaller i stedet for absolutte temperaturer
Eksempel:  {{Konverter|10|F-endring|0}} kaldere
Resultat: 10 F-endring[konverter: ukjent enhet] kaldere


MASSE
(Tilbake til toppen av lisen)
system enhet enhets-
kode
forkort-
else
merknad konverterings-
faktor/kg
kombinasjoner
SI kilogram kg kg Støtter tre output-enheter 1
 • kg lb
 • kg st
gram g g 0,001
 • g oz
milligram mg mg 0,000001
 • mg gr
mikrogram μg (ug) µg 0,000000001
Ikke-SI metrisk tonn t t Støtter tre output-enheter 1 000
 • t LT
 • t ST
metrisk tonn MT t
 • MT LT
 • MT ST


TRYKK
(Tilbake til toppen av lisen)
system enhet enhets-
kode
forkort-
else
merknad konverterings-
faktor/Pa
kombinasjoner
gigapascal GPa GPa 1 000 000 000
megapascal MPa MPa 1 000 000
kilopascal kPa kPa 1 000
hectopascal hPa hPa 100
pascal Pa Pa 1
megapascal mPa MPa 1 000 000
millibar mbar mbar 100
mb mb
desibar dbar dbar 10 000
bar bar bar 100 000
kilobarye kBa kBa 100
barye Ba Ba 0,1
standard atmosfære atm atm 101 325
torr Torr Torr (20 265/152)
millimeter kvikksølv mmHg mmHg 133,322387415
pund per kvadrattomme psi psi (444 822 161,52605/64 516)

Nye enheter[rediger kilde]

For å opprette nye enheter legger du inn malen med de parametrene som den skal ha. Hvis enhetene ikke støttes, eller det mangler noen undermaler, vil det komme opp en rød lenke der malen er satt inn. Opprett disse rødlenkene med basis fra en:wp og tilpass de til norsk. Hvis du for eksempel får en rødlenke som heter Mal:Konverter/et eller annet, er det siden Template:Convert/et eller annet som skal kopieres og tilpasses.

Når du oppretter maler for enheter, er det noen parametre som ofte må tilpasses norsk språk. Dette er parametrene |n=, som er enhetens fulle navn, |l= som er enhetens flertallsform, |t=, som er artikkelen det skal lenkes til, og |h=, som er enhetens adjektivform.

 1. Hvis for eksempel enhetens fulle navn, flertallsform og vår artikkel heter det samme, trenger man bare angi parameteret |n=. Se for eksemepel meter.
 2. Hvis entallsformen og vår artikkel heter det samme, men flertallsformen er ulik, må det settes inn både |n= og |l=. Se for eksempel astronomisk enhet
 3. Hvis hverken entallsformen, flertallsformen eller vår artikkel heter det samme, må det settes inn både |n=, |l= og |t=. Se for eksempel tomme.

Se også[rediger kilde]