Hopp til innhold

Millimeter kvikksølv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Millimeter kvikksølv er en enhet for trykk med symbolet mmHg (fra millimeter hydrargyrum). Enheten stammer fra kvikksølvbarometeret, som først ble tatt i bruk i 1643 av Evangelista Torricelli, en elev av Galileo Galilei. Den brukes imidlertid fremdeles i enkelte sammenhenger innen for helsevesenet som enhet for måling av blodtrykk.

Enheten er definert som trykket fra en 1 millimeter høy kvikksølvsøyle, når tettheten til kvikksølv er 13,5951 g/cm3 og tyngdeakselerasjonen er 9,80665 m/s2:

1 mmHg = 13,5951 g/cm3 x 9,80665 m/s2 x 1 mm = 133.322387415 Pa

Enhetens temperaturavhengighet kommer fra tetthetens temperaturavhengighet. Tettheten 13,5951 g/cm3 er kvikksølvs tetthet ved omtrent 0 °C.

Trykkenheten torr var tidligere definert lik én mmHg, men ble i 1954 redefinert for å gjøre enheten uavhengig av temperatur og tyngdeakselerasjon. Torr ble definert som én til 760 standardatmosfærer, som er tilnærmet likt én mmHg:

1 Torr = 0,999 999 857 533 699... mmHg

For alle vanlige praktiske formål er dermed 1 Torr lik 1 mmHg. Merk at symbolet Torr skrives med stor forbokstav, mens enheten torr ikke gjør det (med mindre det følger av vanlige rettskrivingsregler).

Konverteringstabell for vanlige trykkenheter
Pascal Bar Teknisk atmosfære Standardatmosfære Torr Pund per kvadrattomme
Pa bar at atm Torr psi
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1,0197×10−5 9,8692×10−6 7,5006×10−3 145,04×10−6
1 bar 105 ≡ 106 dyn/cm2 1,0197 0,98692 750,06 14,5037744
1 at 0,980665 ×105 0,980665 ≡ 1 kp/cm2 0,96784 735,56 14,223
1 atm 1,01325 ×105 1,01325 1,0332 p0 760 14,696
1 Torr 133,322 1,3332×10−3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 = 1/760 atm ≈ 1 mmHg 19,337×10−3
1 psi 6,895×103 68,948×10−3 70,307×10−3 68,046×10−3 51,715 ≡ 1 lbF/in2