Lurene fra Brudevælte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Bronselurer funnet i Brudevælte i 1797

Lurene fra Brudevælte viser til de seks lurer, tre par, om lag 3000 år gamle, som bonden Ole Pedersen i 1797 fant under graving av torv i Brudevælte Mose, ved Fuglerupgaard nord for Lynge i Nordsjælland. Lurene lå to og to i en dybde på ca. 1,5 m under torven på hva som av Amtsforvalter Arentz i et brev til amtmannen, Geheime Conference raad Levetzow av 15. juni 1797 kalte blåleire.

At funnene er gjort i overgangen mellom blåleire og torv antyder at objektene er nedgravd i mosehullet, mens det ennå var en innsjø, og før den begynte å gro igjen. Den omtalte blåleire er sannsynligvis gytje som er sedimenter som avleires på sjøbunnen. Torven dannes når innsjøen gror igjen, hvilket skjedde i den etterfølgende perioden.

Ved endvidere at grave i Brudevelte Mose, har Gaardmand Ole Pedersen fundet Mundstykkerne eller den øvrige halve Deel af de krumme Metal Horn, som jeg under 15de. d.m. tilsendte Deres Excellence. Bemeldte Mundstykker, som herved underdanigst tilstilles Deres Excellence, er fundet omtrent 5 Alen (omtrent 3 meter) fra det sted hvor Hornene laae, i samme dybde og istæden for at Hornene laae toe og toe sammen, fandtes alle 6 Mundstykker samlede og hvorved man fandt Spor til at samme havde været bundet tilsammen med et treflette Baand.

Amtsforvalter, kaptein Arentz i et brev til lagmannen, Geheime Conference raad Levetzow, 22. juni 1797

Fem av bronselurene oppbevares på Nasjonalmuseet i København. Den sjette Brudevælteluren ble under kompliserte diplomatiske og utenrikspolitiske manøvrer i 1845 gitt som gave til den russiske tsaren Nikolaj I gjennom den danske oldsakskommisjon som kronprins Frederik, den senere Frederik VII var president for. Kommisjonens medlemmer bifalt kronprinsens forslag om å avgi en av «Krigslurerne» med den begrunnelse, at den «var aldeles ligesom en af de andre». Kronprins Frederik bemyndiget prins Frederik av Hessen, som var iferd med å reise til Russland, til egenhendig å overbringe luren, og i dag befinner den seg i museet Eremitasjen i St. Petersburg.

Europas største lurfunn[rediger | rediger kilde]

Da lurene ble funnet var det ingen som visste hva det egentlig var. Det var første gang at slike «hedenolds krigstrompeter» dukket opp fra jorda. I arkeologiens barndom for mer enn 200 år siden ble funnet registrert som lurer. Navnet er lånt fra de norrøne sagaer fra vikingtiden, som er rundt 1500 år senere enn lurene.

Lurene er buet symmetrisk parvis og stemt i samme tone. De mer enn 2 meter lange lurer ble fremstilt i en kompleks støpeprosess. De har i generasjoner blitt brukt til seremonier, inntil de av ukjente grunner ble ofret i myra. Brudevæltelurene er Danmarks og verdens største lurfunn og ingen kan forklare hvorfor overflod av flotte instrumenter fra den danske bronsealderen er konsentrert her. De ca. 3000 år gamle bronselurer fra Brudevælte er så godt bevart at, med visse begrensninger kan spille en hel naturtonerekke på dem, og lyden av støpte bronserør i konisk form er helt unik.

Siden 1797 er det funnet rundt 30 lurpar - eller deler av lurer - i Danmark, Nord-Tyskland og Sør-Norge og Sverige. De aller fleste er funnet i Danmark og alle har blitt funnet i torvmyrer. I nyere tid har man av og til spilt på lurene og særlig de godt bevarte Brudevæltelurene er kjent fra musikkinnspillinger. Som det første funnet og de best bevarte er disse lurene også blitt avbildet og kopiert en rekke ganger.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]