Lloyd’s Register

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Lloyd’s Register
Org.formKlassifikasjonsselskap
BransjeKlassifikasjonsselskap, risikostyring, skipsbygging, forsikring, kjemisk industri, kraftindustri
Etablert1760
HovedkontorLondon (gate: Fenchurch Street, Storbritannia)
LandStorbritannia
Produkt(er)Register of Shipping
Antall ansattecirka 9 000[1]
Nettstedwww.lr.org
Kart
Lloyd's Register
51°30′45″N 0°04′44″V
Lloyd's Registers bygning i London

Lloyd's Register Group er et maritimt klassifiseringsselskap og et uavhengig selskap for sikkerhetshåndtering som utfører risikoanalyse, skadebegrensning og klassifisering av administrasjonssystemer.

Historisk var dette en rent maritim organisasjon, kjent som Lloyd's Register of Shipping. Mot slutten av det 20. århundre utvidet de virksomheten til å omfatte områder som olje og gass, prosessindustri, atomkraft og jernbane. Gjennom sitt fulleiede datterselskap LRQA er de også en leverandør av sertifisering av administrasjonssystemer etter ISO 9001, ISO14001 og OSHAS18001.

Opprinnelse[rediger | rediger kilde]

I likhet med det berømte forsikringsselskapet Lloyd's of London kan Lloyd's Register spore navnet tilbake til en berømt kafé i London på 1700-tallet. Kafeen ble flittig besøkt av handelsmenn, sjøfolk, skipseiere, forsikringsfolk (underwriters) og andre med funksjoner innen shipping. Kafeieren, Edward Lloyd, hjalp dem med å utveksle informasjon ved at han jevnlig distribuerte et nyhetsbrev, et enkelt, trykt papir, med oversikt over aktuelle nyheter innen shipping. Dette førte i 1760 til dannelsen av Register Society etter initiativ av kundene i kafeen.

Bortsett fra navnelikheten er det ikke noen forretningsmessig forbindelse mellom Lloyd's Register og Lloyd's of London.

Registeret[rediger | rediger kilde]

Utdrag av registeret for britiske og utenlandske skip fra 1865-66

Register Society trykte sitt første skipsregister i 1764 for på denne måten å gi assurandører og handelsmenn en oversikt over tilstanden til de skip de forsikret eller leide. Skipsskroget ble klassifisert etter en bokstavskala med A som beste tilstand. Annet utstyr som master, rundholt og rigg samt annet utstyr ble gitt et siffer med 1 som beste klasse. Beste klassifisering ble dermed A1, kjent som A1 at Lloyd's, først brukt i utgaven fra 1775-76.

Siden 1880 har registeret kommet ut årlig med informasjon over alle havgående, selvdrevne skip handelsskip på mer enn 100 bruttotonn. Dette blir utgitt av Lloyd's Register – Fairplay.[2] Dette selskapet ble dannet i juli 2001 ved sammenslåing av Lloyd's Register's Maritime Information Publishing Group og Prime Publications Limited. Lloyds solgte sine aksjer til IHS i 2009.

Et fartøy vil forbli registrert til det kondemneres. Dette kan skje ved at det synker, forliser, hugges, reduseres til en holk uten fungerende maskineri eller skrapes på annen måte.

Klassifiseringsregler[rediger | rediger kilde]

Lastemerke«Cutty Sark» med lastelinje og initialene LR

Lloyd's Register utfører kvalitetskontroll og sertifisering av skip, offshore konstruksjoner, landbaserte installasjoner så som kraftstasjoner og infrastruktur for jernbane. Best kjent er de imidlertid for klassifisering og sertifisering av skip. De inspiserer og godkjenner viktige komponenenter og utstyr så som livredningsutstyr, innretninger for reduksjon av forurensning, brannvern, navigasjon, radiokommunikasjonsutstyr, dekksutrustning, kabler og ankere.[3]

Lloyds regler for skip[rediger | rediger kilde]

Lloyds regler for klassifisering bygger på prinsipper innen skipskonstruksjon og skipsmaskineri og legger grunnlaget for sikkerhet og bruk av et stort antall handels-, militære- og privateide skip over hele verden. Lloyds regler dekker en rekke områder så som:

  • Materialer som brukes i skipets oppbygning.
  • Strukturell oppbygning.
  • Bruk og vedlikehold av hoved- og hjelpemaskineri.
  • Bruk og vedlikehold av nød- og kontrollsystemer.

Egne versjoner er utarbeidet for forskjellige skipstyper som handelsskip, militære fartøyer, spesialfartøyer og offshorekonstruksjoner.[4]

Et fartøy er «klasset» når det møter alle minimumskrav slik de er formulert i Lloyds regelverk. En slik klassifisering kan være en forutsetning for forsikring av fartøyet. Dersom det utføres endringer eller vedklikeholdet ikke følges opp kan fartøyet miste sin klassifisering. Dog kan det under visse vilkår gis dispensasjoner. Enhver normal endring eller ombygging av fartøyets strukturelle deler eller maskineri må godkjennes før de gjennomføres.

Alle skip blir inspisert regelmessig av representanter fra Lloyds. En viktig del av en slik kontroll er sjekk av fartøyets lastelinje, at dette ikke på noe måte er endret. Videre kontroller som avsjekk av luker, dører, sikkerhetssystemer og rekkverk. Blilr fartøyet funnet i orden blir det klassifisert for fart et nytt år.

Kontorer[rediger | rediger kilde]

Lloyd's Registers hovedkontor i London har adressen 71 Fenchurch Street. Lloyd's Register har i tillegg en rekke kontorer over hele verden, blant annet i Hongkong (Asia-kontoret) og Houston i Texas (Amerika-kontoret).

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]