Laug-sosialisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Laug-sosialisme var en politisk bevegelse som oppstod i Storbritannia i begynnelsen av 1900-tallet. Bevegelsen var inspirert av middelalderens laug i England, og ønsket å erstatte frie fagforeninger og partipolitisk parlamentarisme med et sosialistisk samfunn som styrte samfunnet gjennom laug.

I boken Restoration of the Gild System (1906) («Restaureringen av laugsvesenet»), kritiserte Arthur Joseph Penty produksjonen i fabrikkene og forsvarte gjeninnføringen av de gamle håndverksyrkene, som han ønsket å organisere gjennom laug.

I de påfølgende år ble tidsskriftet The New Age en forsvarer av laug-sosialismen. I 1914 ble boken National Guilds: An Inquiry into the Wage System and the Way Out («Nasjonale laug: Et studium av lønns-systemet og veien ut av det») utgitt av Samuel George Hobson, som var en ledende bidragsyter av artikler til The New Age. Boken presenterer et alternativ til både frie fagforeninger og statlig ekspropiasjon av industrien.

Hobson ønsket å erstatte «grasrotbevegelsene» i frie fagforeninger med statlige «laug», som ovenfra-nedad dikterte de ulike yrkesgruppenes lønninger og arbeidsvilkår. Laug-sosialismens endelige målsetning var å erstatte parlamentarisme, politiske partier og frie fagforeninger med et totalitært sosialistisk samfunn, der «industri-laug» skulle tjene som organiserende og regjerende organer.

Under andre verdenskrig ble liknende idéer satt ut i livet av fascismen under navnet «den korporative stat». I Norge forsvarte likeledes Nasjonal Samling idéen om et «næringsting».

I England ble laug-sosialismens teorier videreutviklet av George Douglas Howard Cole (18891959), som i 1915 grunnla National Guilds League. Cole utga flere bøker om laug-sosialismen, deriblant Self-Government in Industry (1917) og Guild Socialism Restated (1920).

Et statlig laug for bygningsarbeidere ble etablert i England etter første verdenskrig, men brøt sammen i 1922.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Arthur Joseph Penty: Restoration of the Gild System, S. Sonnenschein and co., ltd, 1906.
  • Samuel George Hobson (redaktør: Alfred Richard Orage): National Guilds: An inquiry into the wage system and the way out, G.Bell and Sons, London, 1914
  • George Douglas Howard Cole: Self-government in industry, G.Bell and Sons, London, 1917
  • George Douglas Howard Cole: Guild Socialism Restated, 1920, Transaction Publishers, 1. januar 1980, ISBN 087855386X
  • George Douglas Howard Cole: The next ten years in economic and social policy, Macmillan, London, 1929
  • George Douglas Howard Cole: Economic tracts for the times, Macmillan, London, 1932