Land-for-land-rapportering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Land-for-land-rapportering (country-by-country reporting, CBC) er en rapporteringsstandard som innebærer at selskaper, for hvert land de opererer i, blant annet viser inntekter, utgifter, fortjeneste, skatt og antall ansatte. Dagens gjeldende rapporteringsstandard innebærer derimot at selskaper kun trenger å vise tall på aggregert nivå.[1]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Land-for-land-rapportering har sitt utspring i ønsket om å forhindre skatteunndragelser ved hjelp av skatteparadiser. Multinasjonale selskaper kan utnytte sin flernasjonale tilhørighet til å flytte overskudd til land og jurisdiksjoner med lav skatt, og på denne måten unngå beskatning. Ved å kreve at multinasjonale selskaper oppgir de data som land-for-land-rapportering krever vil man gjøre det mye vanskeligere å undra skatt ved bruk av skatteparadis.[2]

Land-for-land rapportering er senere videreutviklet til regnskapsstandarden "Utvidet land-for-land rapportering (ULLR), som ennå ikke er innført i Norge.

Land-for-land-rapportering i Norge[rediger | rediger kilde]

Etter press fra blant annet Publish What You Pay Norge, Tax Justice Network, Attac, Changemaker og Kirkens Nødhjelp bestemte regjeringen 20. juni 2012 at Norge skal innføre land-for-land-rapportering 1.1.2014.[3] I høringsbrev og vedlagt høringsnotat sendt ut fra Finansdepartementet 7. mai 2013 ble det klart at regjeringen kun går inn for land-for-land-rapportering innenfor to spesifike bransjer: utvinningsindustri og skogdrift.[4] I høringsrunden har det blitt påpekt at dette er svært snevert, og at de fleste norske selskaper derfor ikke vil omfattes av reglene.[5] Høringsfristen er satt til 2. august 2013. Revisorforeningen har uttalt seg negativt til å utvide rapporteringen til flere bransjer før dette gjelder også i andre land, og mener kostnadene av rapporteringen da vil bli for høy. Motargumentene mot dette har vært at selskapene allerede har all informasjonen, og at det ikke vil være store kostnader forbundet med å oppgi tallene.[6]

Som en del av behandlingen av statsbudsjettet 2014 vedtok stortinget 5. desember 2013 innføringen av land-for-land-rapportering for selskaper i utvinnings- og skogdriftsindustrien. I forslaget fra regjeringen var hensikten med loven utelukkende å forhindre korrupsjon. Finanskomiteen endret dette i sine merknader, og gjorde det tydelig at det også skal være et uttalt mål å "synliggjøre uønsket skattetilpasning".[7][8]

Den 20. desember 2013 ble Forskrift om land-for-land rapportering fastsatt av Finansdepartementet. Her fremgår at land-for-land-rapportering vil gjelde for selskaper innen utvinningsindustrien som oppfyller minst 2 av følgende krav:

 • Årlig salgsinntekt på mer enn 320 millioner
 • Balansesum på over 160 millioner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 250 gjennom regnskapsåret
 • Firmaet er utsteder med Norge som hjemstat

Betalinger under 800 000 NOK er unntatt fra rapportering. Det samme er datterselskap dersom informasjonen ikke "kan innhentes innen rimelig tid eller uten uforholdsmessig store kostnader". [9]

Land-for-land-rapportering i EU[rediger | rediger kilde]

EU gikk i mai 2013 inn for å få fortgang i arbeidet med land-for-land-rapportering. Med bakgrunn i finanskrisen og avsløringer om multinasjonale selskaper som knapt betaler skatt har mange EU-land fjernet sine reservasjoner mot denne typen rapportering. Storbritannia er et av landene som har arbeidet hardest med å slå ned på skatteundragelser, og har blant annet anklaget Google og Starbucks for å med viten og vilje ha omgått skattereglene og dermed unndratt seg beskatning. Det er ventet at det nye lovverket kan være klart så tidlig som slutten av sommeren 2013.[10]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ [Skjult - Et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold Publisert: 2012]
 2. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 19. oktober 2011. Besøkt 21. juli 2013.  "Land-for-land-rapportering - Hvordan gjøre multinasjonale selskaper mer transparente"
 3. ^ http://www.regjeringen.no/nn/dep/ud/kampanjer/dialog_forside/johnsen_llr.html?id=697043 Norge skal innføre Land-for-land
 4. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---rapport-om-land-for-land-rappor/horingsbrev.html?id=726756 Høringsbrev om land-for-land 070513
 5. ^ http://www.regjeringen.no/pages/38324716/transparency.pdf Høringsuttalelse Trancparency International
 6. ^ http://www.aftenposten.no/okonomi/Vil-bremse-skatteparadiser_-men-bare-for-to-bransjer-7259683.html#.UeumStL0EmM Vil bremse skatteparadiser - Aftenposten
 7. ^ http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-004/30/ Innstilling fra finanskomiteen - Komiteens merknader
 8. ^ http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2013-2014/vedtak-201314-010/#a1 Vedtak til lov om endringer i regnskapsloven
 9. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/lover_regler/forskrifter/2013/forskrift-om-land-for-land-rapportering.html?id=748525 Forskrift om land-for-land-rapportering
 10. ^ http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3ab900ac-c3c1-11e2-8c30-00144feab7de.html#axzz2ZnJROmUq EU rushes out corporate tax transparency law

Litteratur[rediger | rediger kilde]