Kvikksølvisotoper

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Det finnes sju isotoper av kvikksølv (Hg), hvor Hg-202 er den vanligste (29,86%). De lengstlevende radioisotopene er 194Hg, med en halveringstid på 444 år, og 203Hg, med en halveringstid på 46,612 dager. De fleste av de andre radioisotopene har en halveringstid på mindre enn ett døgn. 199Hg og 201Hg er de hyppigst studerte NMR-aktive atomkjernene, med spinn på henholdsvis 1/2 og 3/2.

I 2010 oppdaget man at kvikksølv-180, som framstilles fra Thallium-180, var i stand til å gjennomgå en uvanlig form for spontan fisjon.[1]

Standard atommasse for kvikksølv er 200,59(2) u.

Tabell[rediger | rediger kilde]

Atomkjerne-
symbol
Z(p) N(n)  
isotopmasse (u)
 
halveringstid Nedbrytings
metode(r)[2][n 1]
Nedbrytings
produkt(er)[n 2]
Spinn Forholdsvis
isotopisk
sammensetning
(molfraksjon)
spenn for naturlig
variasjon
(molfraksjon)
Eksitasjonsenergi
171Hg 80 91 171,00376(32)# 80(30) µs
[59(+36-16) µs]
3/2-#
172Hg 80 92 171,99883(22) 420(240) µs
[0,25(+35-9) ms]
0
173Hg 80 93 172,99724(22)# 1,1(4) ms
[0,6(+5-2) ms]
3/2-#
174Hg 80 94 173,992864(21) 2,0(4) ms
[2,1(+18-7) ms]
0+
175Hg 80 95 174,99142(11) 10,8(4) ms α 171Pt 5/2-#
176Hg 80 96 175,987355(15) 20,4(15) ms α (98,6 %) 172Pt 0+
β+ (1,4 %) 176Au
177Hg 80 97 176,98628(8) 127,3(18) ms α (85 %) 173Pt 5/2-#
β+ (15 %) 177Au
178Hg 80 98 177,982483(14) 0,269(3) s α (70 %) 174Pt 0+
β+ (30 %) 178Au
179Hg 80 99 178,981834(29) 1,09(4) s α (53 %) 175Pt 5/2-#
β+ (47 %) 179Au
β+, p (0,15%) 178Pt
180Hg[n 3] 80 100 179,978266(15) 2,58(1) s β+ (52%) 180Au 0+
α (48 %) 176Pt
181Hg 80 101 180,977819(17) 3,6(1) s β+ (64 %) 181Au 1/2(-)
α (36 %) 177Pt
β+, p (0,014 %) 180Pt
β+, α (9×10−6%) 177Ir
181mHg 210(40)# keV 13/2+
182Hg 80 102 181,97469(1) 10,83(6) s β+ (84,8 %) 182Au 0+
α (15,2 %) 178Pt
β+, p (10−5%) 181Pt
183Hg 80 103 182,974450(9) 9,4(7) s β+ (74.5 %) 183Au 1/2-
α (25,5 %) 179Pt
β+, p (5.6×10−4 %) 182Pt
183m1Hg 198(14) keV 13/2+#
183m2Hg 240(40)# keV 5# s β+ 183Au 13/2+#
184Hg 80 104 183,971713(11) 30,6(3) s β+ (98,89 %) 184Au 0+
α (1,11%) 180Pt
185Hg 80 105 184,971899(17) 49,1(10) s β+ (94 %) 185Au 1/2-
α (6 %) 181Pt
185mHg 99.3(5) keV 21,6(15) s IT (54 %) 185Hg 13/2+
β+ (46 %) 185Au
α (0,03 %) 181Pt
186Hg 80 106 185,969362(12) 1,38(6) min β+ (99,92 %) 186Au 0+
α (0,016 %) 182Pt
186mHg 2217.3(4) keV 82(5) µs (8-)
187Hg 80 107 186,969814(15) 1,9(3) min β+ 187Au 3/2-
α (1.2×10−4 %) 183Pt
187mHg 59(16) keV 2,4(3) min β+ 187Au 13/2+
α (2,5×10−4 %) 183Pt
188Hg 80 108 187,967577(12) 3,25(15) min β+ 188Au 0+
α (3,7×10−5 %) 184Pt
188mHg 2724.3(4) keV 134(15) ns (12+)
189Hg 80 109 188,96819(4) 7,6(1) min β+ 189Au 3/2-
α (3×10−5 %) 185Pt
189mHg 80(30) keV 8,6(1) min β+ 189Au 13/2+
α (3×10−5 %) 185Pt
190Hg 80 110 189,966322(17) 20,0(5) min β+ 190Au 0+
α (5×10−5 %) 186Pt
191Hg 80 111 190,967157(24) 49(10) min β+ 191Au 3/2(-)
191mHg 128(22) keV 50,8(15) min β+ 191Au 13/2+
192Hg 80 112 191,965634(17) 4,85(20) h EC 192Au 0+
α (4×10−6 %) 188Pt
193Hg 80 113 192,966665(17) 3,80(15) h β+ 193Au 3/2-
193mHg 140.76(5) keV 11,8(2) h β+ (92,9 %) 193Au 13/2+
IT (7,1%) 193Hg
194Hg 80 114 193,965439(13) 444(77) a EC 194Au 0+
195Hg 80 115 194,966720(25) 10,53(3) h β+ 195Au 1/2-
195mHg 176.07(4) keV 41,6(8) h IT (54,2 %) 195Hg 13/2+
β+ (45,8 %) 195Au
196Hg 80 116 195,965833(3) Stabilt[n 4] 0+ 0,0015(1)
197Hg 80 117 196,967213(3) 64,14(5) h EC 197Au 1/2-
197mHg 298.93(8) keV 23,8(1) h IT (91,4 %) 197Hg 13/2+
EC (8,6 %) 197Au
198Hg 80 118 197,9667690(4) Stabilt[n 5] 0+ 0,0997(20)
199Hg 80 119 198,9682799(4) Stabilt[n 6] 1/2- 0,1687(22)
199mHg 532,48(10) keV 42,66(8) min IT 199Hg 13/2+
200Hg 80 120 199,9683260(4) Stabilt[n 7] 0+ 0,2310(19)
201Hg 80 121 200,9703023(6) Stabilt[n 8] 3/2- 0,1318(9)
201mHg 766,22(15) keV 94(3) µs 13/2+
202Hg 80 122 201,9706430(6) Stabilt[n 9] 0+ 0,2986(26)
203Hg 80 123 202,9728725(18) 46,595(6) d β- 203Tl 5/2-
203mHg 933.14(23) keV 24(4) µs (13/2+)
204Hg 80 124 203,9734939(4) Stabilt[n 10] 0+ 0.0687(15)
205Hg 80 125 204,976073(4) 5,14(9) min β- 205Tl 1/2-
205mHg 1556,40(17) keV 1,09(4) ms IT 205Hg 13/2+
206Hg 80 126 205,977514(22) 8,15(10) min β- 206Tl 0+
207Hg 80 127 206,98259(16) 2,9(2) min β- 207Tl (9/2+)
208Hg 80 128 207,98594(32)# 42(5) min
[41(+5-4) min]
β- 208Tl 0+
209Hg 80 129 208,99104(21)# 37(8) s 9/2+#
210Hg 80 130 209,99451(32)# 10# min
[>300 ns]
0+

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Abbreviations:
  EC: Elektroninnfanging
  IT: Isomerisk transisjon
 2. ^ Uthevet for stabile isotoper
 3. ^ Når framstilt fra 180Tl kan isotopen også gjennomgå fisjon til 100Ru and 80Kr
 4. ^ Antas å gjennomgå en α-nedbrytning til 192Pt eller β+β+-nedbryting til 196Pt, med en halveringstid på 2,5×1018 år
 5. ^ Antas å gjennomgå en α-nedbryting til 194Pt
 6. ^ Antas å gjennomgå en α-nedbryting til 195Pt
 7. ^ Antas å gjennomgå en α-nedbryting til 196Pt
 8. ^ Antas å gjennomgå en α-nedbryting til 197Pt
 9. ^ Antas å gjennomgå en α-nedbryting til 198Pt
 10. ^ Antas å gjennomgå en α-nedbryting til 200Pt eller β-β--nedbrytning til 204Pb

Merknader[rediger | rediger kilde]

 • Verdier merket med # er ikke utelukkende avledet fra forsøksdata, men i det minste delvis fra systematiske trender. Spinn med omdiskuterte verdier er tatt med i parentes.
 • Usikre verdier er oppgitte i parentes etter siste siffer. Usikre verdier betegnes med standardavvik, med unntak av isotoper og standard atommasse fra IUPAC, som benytter utvidede sikkerhetsmarginer.

Referanser[rediger | rediger kilde]