Krabbefelt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Krabbefelt er navnet på et ekstra kjørefelt (kjørefil) i lengre stigninger, der tungtrafikken gjerne må gå ned i gir og dermed ned i hastighet. Hurtigere trafikk får dermed en sjans til å passere uten å måtte ta hensyn til motgående trafikk.

Slike kjørefelt blir vanligvis forsøkt anlagt på europaveier og andre sterkt trafikkerte veier. Der dette ikke er mulig, legges gjerne utkjøringslommer og rasteplasser på oversiktlige steder, der de mest hastighetshindrende og køsamlende bilene kan stoppe for å slippe andre forbi.

Et fåtall veistrekninger er pr. 2011 bygd ut med permanent 2+1-vei, der en på lengre strekninger har to kjørefelt i samme retning uavhengig av stigningsforhold, hvorpå motgående vei er den som får to felt. Kjøreregelen er at en primært skal kjøre i høyre felt, unntatt ved forbikjøring.