Korps

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Korps har en rekke betydninger:

  • I militær sammenheng kan korps betegne et stort forband (se korps (forband)) eller en funksjonell gruppering av personell (se våpenart).
  • I Frelsesarmeen betegner et korps det mange andre trossamfunn kaller en menighet.
  • Korps betegner også grupper organisert til forskjellige samfunnsgagnlige oppgaver: Brannkorps, politikorps, vaktkorps, redningskorps, fredskorps, borgerkorps og tellekorps (som ved valg teller stemmene avgitt av velgerkorpset).
  • Korps brukes også om organisert foreningsvirksomhet som i førstehjelpskorps, buekorps og speiderkorps. Innen organisert idrett betegner det en gruppe av ledere: Trenerkorps, korps av soneansvarlige i en idrettskrets.
  • Korps betegner grupper av musikere som i musikkorps og skolekorps.
  • «Det diplomatiske korps» er en fellesbetegnelse for gruppen av utenlandske diplomater i et land.
  • Korps betegner også gruppen av dansere tilknyttet en ballettscene: ballettkorps.
  • Korps kan også betegne yrkesgrupper som helhet: ambassadørkorps, offiserskorps, prestekorps.
  • Korps er en norsk avledning av corpus (lat.) som egentlig betyr helhet, men også brukes i betydningen kropp.
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Korps.