Konsortium

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Konsortium (fra latin consortium: 'selskap', 'fellesskap') er en sammenslutning eller samarbeidsavtale mellom personer, organisasjoner, firmaer, myndigheter eller enhver kombinasjon av disse, vanligvis for sammen å oppnå forretningsmessige mål. Samarbeidet kan være mer eller mindre formelt, fra muntlige avtaler til dannelse av felles selskaper. Et konsortium formaliseres vanligvis av en kontrakt, som tegner rettighetene og forpliktelsene til hver enkelt medlem av.

Hver deltaker beholder sin separate legale status. Konsortiets kontroll over hver enkelt deltaker er i alminnelighet begrenset til virksomheter som involverer det felles foretaket, spesielt delingen av utbytte.

Et eksempel på et konsortium er selskapene som sto for utviklingen av RISC-prosessoren PowerPC, samt Unicode. Et annet eksempel på profittorientert konsortium er når en gruppe banker samarbeider om å gi lån. Et mer permanent felles samarbeid kalles vanligvis et institutt.

I bygg- og anleggsbransjen er en «prosjekteringsgruppe» (PG) et eksempel på ingeniører og arkitekter som samarbeider i et konsortium. De samarbeider dermed om oppgaver for et konkret bygg eller anlegg. En PG har både en internavtale seg imellom og en kontrakt med en oppdragsgiver, for eksempel basert på standardkontrakten for prosjekteringsarbeid, NS 8401. Entreprenører kan opptre sammen som et «arbeidsfellesskap» i et konsortium overfor en byggherre. Ved offentlige anskaffelser kan leverandører inngi tilbud sammen som en «leverandørgruppe». En forutsetning er at leverandørgrupper opptrer som et klart og åpent samarbeid, og ikke som et ulovlig anbudssamarbeid.

Ved leverandørgrupper kan oppstå flere juridiske spørsmål, blant annet om feil og forsinkelser fra en av leverandørene skal påføre de andre i gruppen et solidaransvar, og om deltakerne enkeltvis eller samlet skal stille sikkerhet, så som selvskyldnerkausjon, for sine kontraktsforpliktelser.

Eksempler på konsortier[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]