Klipper

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
«Cutty Sark» på dokk som museumskip i Greenwich, London. Den ble alvorlig skadet av brann 21. mai 2007, og gjennomgår nå total restaurering.

Klipper er en fullrigget seilskipstype, normalt med tre master, og de var de raskeste fartøyene på midten til slutten av 1800-tallet. Normalt hadde de begrenset lastekapasitet, men det finnes varianter med større lastekapasitet. Klipperskipene var stort sett bygget ved britiske og amerikanske skipsverft, men også i mindre grad i Frankrike, Nederland og andre nasjoner, deriblant Norge. Klipperskipene seilte over hele verden, primært på handelsrutene mellom Storbritannia og koloniene i Østen, over Atlanterhavet, og i farten mellom den amerikanske østkyst og vestkyst rundt Kapp Horn.

Ekstreme klippere for luksusfrakt ble bygget for tehandelen mellom særlig Kina og Storbritannia. Rederiene hadde ofte konkurranser om hvem som kunne gjøre turen raskest. Det kan derfor sies at klipper-seilingen var forgjenger til dagens Volvo Ocean Race. Det mest kjente og en av de siste bevarte klipperfartøyene er Cutty Sark.

Klipperen[rediger | rediger kilde]

Betegnelsen «Clipper» har vært forsøkt forklart, men den meste nærliggende er at ordet trolig stammer fra det engelske ordet «to clip», som betydde å klippe, og at det henviste til den mest iøyenfallende profilen ved skipstypen; en skarp og strømlinjet forstavn som gled inn i baugpartiet, som etter hvert ble skarpere. Et skarplinjet, skværrigget skip av stor størrelse med skarp forstevn var dermed den vanligste beskrivelsen av et klipperskip som oppsto på midten av 1800-tallet. Den høye riggen med tilsvarende stor seilføring over lange, slanke skrog skulle bli kritisk viktig for klipperskipets seilegenskaper og dermed fått et stort fartspotensial. Skroget tok fordel av dette ved at vannlinjelengden ble kortere i lett vær og lenger når det blåste opp, ettersom konstruktørene hadde sørget for meget store overheng i baug og hekk.

Utviklingen av klipperskipet[rediger | rediger kilde]

Baltimoreklipperen «Californian», rekonstruksjon fra 1984

Skarpseileren var blitt utviklet for krysserfart på Atlanterhavet og Stillehavet med utgangspunktet i Amerika etter omkring år 1820 fra forgjengeren baltimoreklippere. Disse smekre skonnerter hadde blitt utviklet i Chesapeake-bukten sent på 1700-tallet som hurtigseilende blokadebrytere og kaperskip. Baltimoreklipperen hadde et stort seilareal i forhold til et smalt skrog med sterkt overheng i baugen, og gjorde suksess som kaperskip under krigen i 1812 mellom USA og Storbritannia. Skipsbyggerne ved Chesapeake-bukten hadde latt seg inspirert av omgivenhetene om å konstruere en skarp baug som skulle skar seg gjennom vannet, og overhenget var for å holde skipet tørt, dermed gjorde det mulig å ha et større skip med skarp forstavn.

Forløperen for klipperen, «Ann McKim», sjøsatt i 1832 videreutviklet fra skonnerten med likhetstrekk med Baltimoreklipperen på en lengde på 43,5 m, var lengre og dessuten skværrigget, skulle deretter stakket ut utviklingen mot de første amerikanske klippere. Britiske redere på den andre siden av Atlanterhavet utviklet også hurtige handelsfartøyer som svar på den nye konkurransen på handelsrutene til Østen. Den britiske ostindiske kompani hadde mistet monopolet i 1833, og dette hadde fått britene til å konstruere en ny skipstype, Blackwall-fregatten for erstatning av de sløvere ostindiafarerne. Fregatten hadde et slankere og mer strømlinjet skrog. Samtidig hadde skipsbyggerne i Aberdeen startet arbeidet på et hurtigere kystfartøy for konkurranse med dampskipene. Skonnerten «Scottish Maid» bygd av Alexander Hall for fraktfart mellom Aberdeen og London var den første med den såkalte «Aberdeen-baugen» med et skarpt skjegg. Skonnerten klarte å fullføre distansen på mindre enn 33 timer.

Den amerikanske skipsbyggeren John W. Griffiths ble bergtatt av fullriggeren «Ann McKim» og skisserte en ny type skrog for store hurtigseilende skip under forelesninger i New York City i 1843. Ideene ble benyttet for konstruksjonen av den første virkelige klipperen i historien, «Rainbow» på 750 tonn, sjøsatt i 1845. Den stigende etterspørsel etter te i USA og Storbritannia som hadde ledet til utviklingen av «te-klippere», skapte et marked som skulle mettes med flere og større skip. De amerikanske verftene var raskt med å bygge og sjøsette de amerikanske te-klippere som dermed fikk et stort forsprang ovenfor britene. «Rainbow»s søsterskipet «Sea Witch» var også vellykket på handelsrutene til og fra Kina, og klarte å seile fra Kina til New York på bare 74 dager i 1847.

Den amerikanske te-klipperen[rediger | rediger kilde]

McKay`s ekstreme klipperen «Flying Cloud» fra 1851, den meste berømte av McKay`s skipene.

De første te-klippere var amerikansk, og de tok en klar ledelse i den internasjonale Kinafarten at britene hadde kommet meget langt bakover i bygging av store hurtigseilere. Da frihandelen slo gjennom ved opphevelsen av Navigasjonsakten i januar 1850, hadde britene fryktet at deres skipene ville bli utmanøvrert av amerikanernes bedre og hurtigere seilskipene. Denne frykten var ikke ubegrunnet, det første av 1800-tallets store gullrush hadde funnet sted i California i 1848 og 1849. Sjøreisen på 20 000 km rundt det farlige Kapp Horn fra den amerikanske østkysten til San Francisco på vestkysten var raskere og sikrere enn landeveien for de mange håpfulle drevet av gulltørst. Skipsbyggerne fikk ny inspirasjon for videreutvikling av te-klipperen for hurtigere ferd over til vestkysten og som deretter skulle også fungerte som fraktfartøy av te og annet fra Kina. Den første klipperen for passasjerfrakt, betegnet som packet ship var «Celestial» bygd i 1850. Hun ble etterfulgt av mange andre hurtige seilskip.

Passasjerklipperen egentlige var en fortsettelse av en eksisterende skipstype basert på den fullriggede skipstypen «packet ship» som hadde blitt utviklet for Kinafarten mellom Østen, Europa og USA i årene etter 1834. Som det amerikanske motstykket til Blackwallfregattene skulle disse representerte begynnelsen på de sanne klippere og dermed fikk betydelige innflytelse over den videre utviklingen på begge sider av Atlanterhavet. «Yorkshire» sjøsatt i 1843 var det første seilskipet for handelfart som nådde et deplasement på over 1000 tonn. Denne skipstypen eksisterte fram til begynnelsen av 1850-årene ved at disse hadde kort og rund hekk akter på skipet i motsetning til klippere, men ble raskt erstattet av passasjerklipperen som deretter hadde overheng for og akter.

«Great Republic», den største klipperen med treskrog i historien.

Skipsbyggeren Donald McKay i Boston introduserte de første såkalte ekstremklippere med en enda skarpere baug på bekostning av lastekapasiteten i de første årene av 1850-tallet som med et større seilareal enn tidligere skulle være i stand til å seile 340 nautiske mil per dag. McKay konstruerte og sjøsatte noe av de fremste klipperskipene som «Flying Cloud» som fullførte turen fra New York til San Francisco på 89 dager og 21 timer i 1851. McKay konstruerte også ett annet skip, «Sovereign of the Seas» i 1852 som var bedømte som en av de meste elegante seilskipene i sin tid.

For passasjerfart som for å bringe emigranter fra Storbritannia til Australia, hadde McKay konstruert og sjøsatt datidens største skip med treskrog, også kalt «klippernes konge» med fire master og et seilareal på 3.770 m, «Great Republic». Dette klipperskipet har også blitt betegnet som en «shipentine» eller firemastede bark for en stund før dette hadde blitt ombygget til å ha tre master. «Great Republic» hadde store dimensjoner, omkring 98,7 meter i lengde og 16,16 meter i bredde samt en høyde på 77,66 meter for stormasten som også hadde en storseilrå på 36 meter i lengde.

Den engelske te-klipperen[rediger | rediger kilde]

Klipperskipet «Thermopylae», et av de raskeste i historien.

Til tross for det amerikanske forspranget, tok britene raskt igjen det tapte ved å introdusere deres egne varianten basert på «Scottish Maid»s skværrigget søsterskipet «Bon Accord» med Aberdeen-baugen. Den engelske te-klipperen var lengre og slankere enn de amerikanske klippere, bygget av solidt, vellagret tremateriale tatt fra teak i India og Burma, og dermed var ansett som «den riktige klipperen» av mange i ettertiden. Den engelske klipperen skilte seg ut ved å ha en liten bakk forut og et mindre shelterdekk akterover.

Det var først under den amerikanske borgerkrigen britene tok ledelsen i Kinafarten, store deler av den amerikanske handelsflåten hadde blitt ødelagt av de konfødererte krigsskipene, og investeringene i Amerika ble etter krigen kanalisert inn i jernbaner og industri fremfor skipsfarten som skulle forbli svekket for lang tid framover. Knapt noe lasteskip ble bygd i USA mens britene fortsatte med å bygge klipperskip til te-farten.

Britene hadde benyttet tre av bedre kvalitet, men var ikke sent med å innføre nyheter innenfor konstruksjon. Skipsbyggeren John Jordan utviklet de såkalte kompositt-klippere med spant, kjøl og dekksbjelker i jern med skrogets bekledning og dekkene oppført av massiv teaktre. Den første klipperen oppført i jern og tre ble sjøsatt i 1857, «Red Robin Hood» som forgjengeren for en generasjon nye klippere som skulle ble de meste berømte i historien. Kompositt-klipperens fremste representanten som er bevart fram til våre dager, er den sagnomsuste «Cutty Sark» sjøsatt i 1869 med et deplasement på 2.133 tonn og dimensjoner på 85,34 m lengde samt 10,97 m bredde. «Cutty Sark» var ansett som et helt praktfullt skip med perfekt skrogform og balanse.

Kappestriden mellom «Taeping» og «Ariel» i 1866

Dens rivalen under den imponerende kappestriden i 1872 er «Thermopylae» som frem til våre dager er kjent som en av de raskeste klippere i verdenshistorien med 63 dager på sin jomfrutur mellom Australia og London i 1868. «Cutty Sark» og «Thermopylae» seilte ut fra Shanghai i Kina i den samme dagen innenfor synsrekkevidden, men fordi roret på «Cutty Sark» falt ut, tok klipperen med komposittskroget ledelsen og dermed vant kappestriden ved endestasjonen i London.

Med rette er «Cutty Sark» ansett som høydepunktet i klipperens historie, med åpningen av Suez-kanalen i 1869 som forkortet reisetiden mellom vest og øst hadde dampskipene også kommet til Kinafarten og deretter skulle gradvis overtar mer og mer av utenriksfarten mellom fjerne verdensdeler. Skarpseilernes avhengighet av vind og stor kompetansenivå på kapteinene og deres besetninger gjorde klipperne altfor sårbart mot dampskipenes entre i utenriksfarten til Østen, så utgiftene måtte spares på annet kant. Besetningene som var allerede på gjennomsnittige 32 til 36 mann, måtte redusteres eller forbli det samme i forhold til økte seilareal.

Klippere med metallskrog[rediger | rediger kilde]

Te-klipperne gikk over til å frakte australsk ull, men også til passasjerfart til fremmede kolonier som Australia, dermed hadde en ny generasjon klippere blitt til, kalt koloni-klippere og ullklippere med større drektighet enn tidligere. Klipperen dro fordel av deres egenskaper som seilskip med stort seilføring gjennom værbitre strekninger som Kapp Horn mellom Sør-Amerika og Antarktis. Med metallskrog, først jern, så stål, kunne seilskipene konkurrere med fraktdampere med hensyn til lastekapasitet.

Den første klipperen bygget helt i jern var «Patriarch» sjøsatt i 1869, konstruert av Walter Hood som med dette hadde skapt fram en ny seilskipstype med skrog av metall som jern og stål. «Patriarch» dro til Sydney i Australia fra London i 1869 til 1870 etter en reise på bare 67 dager, og dro tilbake i løpet av bare 64 dager, en rekord som er meget imponerende ved at man hadde en gjennomsnittshastighet på 15,25 knop i timen!

Ullklippere gjorde seg kjent for deres regelmessighet og pålitelighet i en meget hektisk tid fram til 1895, og flere fremstående klippere som hadde blitt glemt i ettertiden, skulle bygges i britiske skipsverfter. En serie på fire klipper var sjøsatt i årene mellom 1878 og 1888 på G. W. Sinclair & Co skipsverftet, alle var konstruert som tremastede seilskip med stålskrog. «Slieve Roe» var på 77,1 m i lengde med et deplasement på 1.749 tonn, med en besetning på 32 mann for et meget stort seilareal fordelt på 24 seil oppstilt på baugspydet og tre master.

De norske klipperne[rediger | rediger kilde]

Den norske skipsfarten opplevde «den gyldne æra i norsk seilskipsfart» i årene mellom 1850 og 1880, med en hittil usett vekst innenfor utenriksfarten, som ekspanderte i tråd med verdenshandelen, som hadde eksplodert med 50 % hvert tiår etter opphevelsen av den britiske Navigasjonsakten den 1. januar 1850. Den norske handelsflåten på omkring 300 000 netto registertonn fordelt på ca. 4000 fartøyer i 1850, skulle øke til omkring 1,5 millioner nettotonn fordelt på ca. 8000 fartøyer eller mer i de neste tjue årene. I 1870 var 25 til 30 % av fartøyene på over 200 tonn lasteevne, hvorav 10 % på mer enn 400 tonn. Tendensen var at det ble færre, men større skip.

Klipperen som seilskipstype var normalt ikke foretrukket av den norske redernæringen, som generelt foretrakk barkriggede skip som trengte mindre mannskap, men vestnorsk skipsfart hadde spesialisert seg på en rekke virksomheter inkludert skarpseiling, mest notert fruktfart fra Sør- og Mellom-Amerika. Klipperen som et rent norsk fraktfartøy kom til sin rett i utenriksfarten, men skilte seg meget markant fra det typiske ved at de norske skipsbyggerne tilpasset skipstypen etter det markedet de skulle betjene, i stedet for bestemte luksusmarkeder som import av te fra Kina. Som følge av dette er de norskbygde klippere generelt mindre enn de amerikanske og engelske.

«Dekkeskapningene»[rediger | rediger kilde]

En skipsbygger ved navn Ananias Dekke, født i Bergen, dro til Boston i USA og endte opp som lærling hos den berømte skipskonstruktøren Donald Mckay som hadde vært med på å utvikle fram den amerikanske te-klipperen i årene mellom 1845 og 1860. Dette var selve forgjengeren for «den sanne klipperen», den engelske te-klipperen som «Cutty Sark» tilhørte. I 1854 hadde Dekke etablerte seg ved det tradisjonsrike Georgernes verft under firmanavnet «Brunchorst & Dekke», og skulle to år senere sjøsette den første norskbygde klipperen, fullriggeren «Hebe». Denne klipperen, som også ble kalt fullrigger, var bygd i furu på eik som et ekte norsk fartøy av sin tid, på 478 netto registertonn i deplasement.

Dekke tilbød sine tegninger over fullriggeren «Hebe», noe som vakte oppsikt, og mange norske skipsbyggere benyttet anledningen. Ikke lenge etterpå gled de første etterligningene, kalt «dekkeskapninger», av beddingene i Norge. De fleste hadde blitt noe tilpasset etter lokale forutsetninger. Mackay var generelt opptatt av fart og drektighet, mens de norske skipsbyggere foretrakk større drektighet enn det som var ansett for å være normalt, og dermed ble den norske klipperen fyldigere enn de berømte te-klipperne. Det eneste som rettferdiggjorde benyttelsen av betegnelsen «klipper» på disse fullriggerne er profilen som Dekke hadde tatt med fra USA, den velkjente profilen som gav skipstypen navnet fra det engelske ordet «to clip»- «å klippe gjennom». Den skarpe og meget strømlinjede forstavnen hadde blitt tilpasset et fyldigere skrog som kunne ta en rekke ulike fraktvarer inkludert trelast.

Grimstad i sørlige Norge var et produktivt byggedistrikt og eksponent for denne drektige varianten, som ofte hadde større bredde enn de andre varianter med større fyldighet. Derfor hadde et begrep oppstått, fasongen ble raskt kalt «Dekke bau og Grimstad rau».

Ved Ananias Dekkes verft i Bergen hadde man ikke gått til den samme ytterlighet som i Grimstad, og flere oppsiktsvekkende klippere ble sjøsatt, betegnet som «fullrigger», «klipperfregatter» eller bare «klippere» med gode egenskaper for hurtig seilas beregnet på utenriksfarten der hastighet var ansett for å være vitalt. I 1867 løper klipperfregatten «Lina» av stabelen om våren 1867 på vegne av et partsrederi inkludert Dekke for Kina-fart med passasjerfrakt i tillegg til verdifull frakt. Klipperfregatten var inntil da det største bygd på norsk verft på ca. 420 kommerselester. Den var meget stort på 148 fot i kjølen og 33 fot i bredde på skroget, hadde master av jernrør fremfor vanlige mastetrær.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]