Hopp til innhold

Registertonn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Registertonn er en gammel volumenhet for måling av et skips tonnasje. Ett registertonn er 100 engelske kubikkfot, som tilsvarer 2,8317 m³. Bruttoregistertonn er volumet av alle lukkede rom i et skip, nettoregistertonn er bruttotonnasjen minus mannskapsrom, maskinrom, vassballast og andre rom som ikke kan brukes til last eller passasjerer.

Bruttoregistertonn (brt. eller grt.) representerer det totale indre volum av et skip, med unntak for enkelte ikke-produktive saker som mannskapsfasiliteter. Målet ble brukt slik at det tok hensyn til lastens beskaffenhet, slik at et bulklasterom ga mindre volum enn et pulverlasterom for skip med samme ytre mål. Enheten er nå offisielt forlatt til fordel for bruttotonn, men fortsatt i bruk i shippingbransjen.

Nettoregistertonn (nrt.) er et uttrykk for skipets totale lastekapasitet i volum (tilsvarer bruttotonn med fratrekk for maskinrom, dekkshus, mannskapsavdeling med mere, men dekker passasjerrom for passasjerskip). Målet vil variere med farvann o.a. (se plimsollmerke).

Etter at Skipsmålingskonvensjonen av 1969 ble gjort gjeldende for nye skip fra 1986 og for alle skip fra 18. juli 1994, fikk man en overgang fra bruttoregistertonn og nettoregistertonn til bruttotonn (BT eller GT) og nettotonn (NT). Bruttotonnasjen gir grunnlag for bemanningsregler, sikkerhetsforskrifter og registreringsavgift. Både brutto- og nettotonnasjen brukes som grunnlag for beregning av havneavgifter. BT er skipets innelukkede områder, mens NT er volumet av lasterommene.

Se også[rediger | rediger kilde]

  • Dødvekttonn, et forskjellsmål for skipets vannfortrengning mellom helt tomt skip og lastet skip, som uttrykker lastens vekt i tonn fortrengt vann.
  • Deplasement (fortrengning) som bygger på skipets ytre mål og står for massen av det fortrengte vannet.
  • Lest eller kommerselest, et gammelt volummål.