Hopp til innhold

Junínsjøen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Junínsjøen, sett fra satellitt
Junínsjøen er en grunn innsjø i Peru, med et største dyp på omkring 10–12 m.

Junínsjøen er en cirka 14 320 ha (529,88 km²) stor innsjø som ligger cirka 4 082 moh. i Peru.[1] Innsjøen er også kjent under navnene Junín, Chinchayqucha (quechua) og Lago Junín (spansk). Den er faktisk Perus største innsjø, til tross for at deler av Titicacasjøen også ligger i Peru. Størsteparten av Titicacasjøen ligger imidlertid i Bolivia.

Junínsjøen ligger i sin helhet i Peru, for det meste i Junínprovinsen, som inngår i Junín-regionen, men en liten del strekker seg også over i Pascoprovinsen, som inngår i Pasco-regionen. Innsjøen inngår i nedslagsfeltet til Amazonas.

Junínsjøen er en grunn ferskvannsinnsjø med et største dyp på cirka 10–12 m. Den er omkranset av akvatisk vegetasjon, spesielt arter i sivfamilien (Juncaceae), som på enkelte steder kan strekke seg hele 6 km ut fra land.[2] Innsjøen har et rikt utvalg av ulike fiskesorter. Lokal gruvevirksomhet i tilløpet til innsjøen har imidlertid ført til forurensning av vannkvaliteten siden oppstarten i 1933. Et lokalt vannkraftverk har dessuten medført store variasjoner i vannstanden (på opp mot 7 m), noe som har ført til at mange fugler, som lever av og med innsjøen, i senere tiår har mislyktes med årskullene, med dertil tildels store og katastrofale følger for populasjonene. Dette gjelder spesielt junindykker (Podiceps taczanowskii), som er en flygeudyktig dykkerfugl som er absolutt endemisk for Junínsjøen og for det meste er å finne i sørenden av innsjøen, men det har også vært kritisk for arter som juninrikse (Laterallus tuerosi) og juninkurvfugl (Asthenes virgata).

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ Shoobridge, D. (February 2006). Protected Area Profile Perú - Junín National Reserve, ParksWatch Perú.
  2. ^ Stuart, Hoffmann, Chanson, Cox, Berridge, Ramani and Young, editors (2008). Threatened Amphibians of the World. ISBN 978-84-96553-41-5

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]