Heksan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Heksan
Identifikatorer
CAS-nummer110-54-3
Kjemiske egenskaper
FormelCH3(CH2)4CH3
Molar masse86,178 g/mol
UtseendeFargeløs væske
Tetthet660,6 kg/m3
Smeltepunkt-95,3 °C
Kokepunkt68,7 °C
Løselighet9,5 mg/L (i vann)
Viskositet0,3 mPa·s
Farer
Flammepunkt-26
Tenntemperatur234
Eksplosjonsgrense1,2-7,7% i luft

Heksan er et hydrokarbon av gruppen alkaner med kjemisk formel CH3(CH2)4CH3. Heksan er en fargeløs, flyktig væske. Heksan løses ikke opp i vann, men løses lett opp i organiske løsemidler som alkohol, etan og benzen.

Fremstilling[rediger | rediger kilde]

Heksan fremstilles ved raffinering av råolje, og industriell heksan fraksjoneres ved 65-70°C.

Anvendelse[rediger | rediger kilde]

Heksan brukes i organisk kjemi som løsemiddel. Da det i motsetning til mange andre organiske løsemidler ikke angriper polystyren (isopor) brukes det som løsemiddel i isopor-lim.

Forsiktighetsregler[rediger | rediger kilde]

Heksandamp i luft er eksplosjonsfarlig i konsentrasjoner mellom 1,2 og 7,5 volumprosent. Innånding av heksandamp medfører fare for skader på nervesystemet. Heksan regnes som miljøgift.

Kilder[rediger | rediger kilde]