Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Haraldsplass Diakonale Sykehus og Høgskole på 48 måls tomt eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse (tidligere Stiftelsen Bergen Diakonissehjem) er en frittstående diakonal organisasjon (non-profit) innenfor Den norske kirke som driver omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn. Sykehusdrift og utdanning har i nærmere hundre år vært hovedoppgaver ved Stiftelsen. De senere år har også forskning og barnevern kommet til som viktige og nye oppgaver. Samlet omsetning var i 2014 ca. 990 millioner kroner, mens antallet ansatte var ca. 1200 og frivillige tilknyttet virksomheten ca. 100.

Hovedvirksomhetene er:

Historie[rediger | rediger kilde]

Haraldsplass Diakonale Stiftelse begynte sin virksomhet i 1879. Først som stasjon under Diakonisseanstalten, idag Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo. I 1906 etableres en kirurgisk klinikk i Bergen sentrum. I mai 1918 tar Haraldsplass Diakonale Stiftelse (den gang Bergen Diakonissehjem) imot sin første elev i sykepleie. Dette året regnes som stiftelsesåret fordi en nå vedtar å være en selvstendig organisasjon.

Den første forstanderinnen, Regine Waage, virket fra 1920-1931. Hun var en viktig bidragsyter til at institusjonen ble liggende der den ligger i dag, den 48 mål store tomten Mohns gård Haraldsplass. I 1940 sto sykehus med søsterhjem ferdig.

Søstersamfunnet med forstander og forstanderinne i spissen var selve bærebjelken i virksomheten. Etter hvert kom ulike profesjonsgrupper inn i sykehuset, og antall diakonisser gikk gradvis tilbake. I denne perioden ble skolen mer fristilt fra sykehuset og fikk blant annet sin egen rektor i 1970. Fra denne tiden overtok fylkeskommunen ansvaret for finansiering av sykehuset, og fra 2002 ble dette videreført av staten gjennom HF Helse Vest. I de senere årene har Haraldsplass Diakonale Stiftelse blitt et moderne, verdiforankret konsern.

Visjon[rediger | rediger kilde]

Stiftelsens visjon er at mennesker i møte med dets virksomheter skal oppleve «Kompetanse med hjertevarme». Visjonen bygger på Bibelens fortelling om den barmhjertige samaritan.

Formål[rediger | rediger kilde]

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har til formål å fremme kristen omsorg for mennesker. Dette formålet vil stiftelsen virkeliggjøre ved:

  • Å fostre og utdanne til diakonal tjeneste for syke, nødlidende og mennesker som ellers trenger omsorg.
  • Å drive institusjoner som fremmer virksomhet nevnt i punktet over.
  • Å arbeide for å fremme og styrke kirkens diakoni i vårt samfunn.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]