Klinikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Klinikk er innen medisinsk vitenskap navnet på den delen av legevitenskapen som gjelder beskrivelse av sykdommene slik de observeres ved sykesengen og undervisning i legevitenskap ved sykesengen («å holde klinikk»). I en bredere forstand er det navnet på den praktiske utøvelsen av medisin, som motsetning til mer teoretisk legevitenskap. Legevitenskapen er overveiende klinisk orientert, og de fleste leger jobber klinisk.

Begrepet klinikk brukes også som betegnelse på behandlingsinstitusjoner, særlig spesialiserte institusjoner (f.eks. kvinneklinikk, psykiatrisk klinikk eller barneklinikk). Ved sykehus er klinikk navnet på større enheter, over avdelingsnivå, som omfatter flere avdelinger og gjerne dekker en eller flere medisinske spesialiteter. Lederen for en sykehusklinikk kalles klinikksjef. Klinikk brukes også om mindre behandlingsinstitusjoner (f.eks. privatklinikk, kan være alt fra en liten privatpraksis til et større privat sykehus).