Hopp til innhold

Handelsregning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Handelsregning er et fag med en tradisjon i handelsnæringen. Faget gjør bruk av litt andre termer enn det som er vanlige termer i bedriftsøkonomien og er mer basert på enkle regneteknikker enn andre økonomifag. Anskaffelseskost er den kostnaden handelsbedriften får ved et innkjøp. Inntakskost er den kostnaden som oppstår samlet når varen er fremme hos kjøperen. Selvkost er den kostnaden som er reell, altså inklusive bedriftens faste kostnader. Pris er det vederlaget forretningen tar ved salg av varen til kunder.

Avanse er prispåslaget til inntakskost for å beregne prisen. Avansen regnes i prosent, vanligvis av inntakskost, og brukes som kalkulatornøkkel (faktor). Svinn er den andelen av varene som må kastes på grunn av holdbarhet eller av andre grunner.

I realskolen som var en tidligere videregående skole ble det undervist i regnskapsføring, praktisk regning og matematikk. Skolen ga et teorigrunnlag for næringsvirksomhet, men uten et spesialisert fag i økonomi. Faget handelsregning inngikk i pensum på handelsskolen, mens bedriftsøkonomi er en del av pensum i markedsførerfaget.

Anskaffelseskost[rediger | rediger kilde]

Anskaffelseskost er kostnaden for å få varen(e) fra leverandør og inn til eget lager, bl.a. frakt, montering osv. Investeringens anskaffelseskostnad = Netto nåverdi (ekskl. mva.)

Inntakskost[rediger | rediger kilde]

Inntakskost er det en vare koster i innkjøp med tillegg av frakt og andre innkjøpskostnader som er nødvendig for å få varen fram til lageret.

Selvkost[rediger | rediger kilde]

Selvkost eller fullkost er et begrep brukt innen økonomi. Selvkost for et produkt omfatter alle virksomhetens indirekte- og direkte kostnader forbundet med å selge og produsere produktet. I motsetning til ved bidragskalkulasjon ( se dekningsbidrag ) fordeles også de faste kostnadene. Siden de faste kostnadene pr definisjon er de samme uavhengig av produksjonsvolum vil tilleggssatsen for fordeling av de faste kostnadene avhenge av de estimater man på forhånd foretar for sannsynlig produksjon.

Selvkost + fortjeneste = Salgspris ekskludert merverdiavgift

Avanse[rediger | rediger kilde]

I handelsvirksomheter blir tillegget for dekningsbidrag ofte kalt avanse.

Avansen skal dekke både de indirekte kostnadene og fortjenesten til bedriften. Avansen regnes i prosent av innkjøpspris (varekostnaden). Hvis avansen regnes i prosent av utsalgspris kalles dette bruttoavanse eller bruttofortjeneste.


Bruttoavanse[rediger | rediger kilde]

Bruttoavansen er summen av avansetillegget og merverdigavgifttillegget