Handelsskole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Handelsskole er et ord som dekker flere skoleslag med en betydelig tradisjon. Undervisning i handelsfag har vært gjennomført på disse måtene:

  • Minstekrav
  • Ettårig handelsskole
  • Toårig handelsskole
  • Markedsføringsfag

Disse skoleløpene har forskjellig funksjon og forskjellig rolle i skolesystemet. I tillegg endres undervisningstilbudet over tid slik at dagens skole i handelsfag har et annet innhold enn den hadde tidligere. Grunnlaget for opptak på Handelsskolens forskjellige skoleløp var gjennomført eksamen fra Realskole som var en toåring videregående skole. Justeringer i grunnskolen fra 1965, først med innføring av 9-årig skole, endret gradvis forholdet mellom grunnskolen og de videregående skoletilbudene.

Minstekrav i handelsfag[rediger | rediger kilde]

Minstekrav i handelsfag var en deltidsskole basert på relevant kunnskapsgrunnlag som ga undervisning i:

Undervisningen kvalifiserte til forskjellige typer arbeid innen transport, kontor og handel. I tillegg kvalifiserte den til å drive egen næringsvirksomhet. Denne undervisningen ble avviklet i årene rundt 1980. Rådet for videregående opplæring (RVO) var en av aktørene i denne prosessen.

Fulltidsundervisning[rediger | rediger kilde]

De andre skoleløpene med ett til tre år med handelsfag ga kvalifikasjon i forhold til undervisningslengden. Handelsgymnaset ga studiekompetanse.

Markedsføringsfag[rediger | rediger kilde]

Handelsskolene har også drevet kveldsundervisning i markedsføring. Markedsføringsfaget kvalifiserer til strategiarbeid og utadrettet salgsarbeid. Studiet var inndelt på denne måten:

  • Grunnkurs i markedsføring
  • Fagkurs i markedsføring

Grunnkurset var ettårig og fagkurset var toårig. Opptakskrav til grunnkurs var minstekravs handelsskole, og opptakskrav til fagkurset var grunnkurs. Grunnkurset ga eksamen i markedsføring, kostnads- og inntektsregning og norsk. Fagkurset ga eksamen i kostnads- og inntektsanalyse med statistikk, norsk og kommunikasjon, markedsrett og markedsføring. Dette studiet ble avviklet rundt 1990.