Hopp til innhold

Vare

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En vare eller handelsvare er byttemiddel i handelsrelasjoner, inklusive de som handles på en råvarebørs. Det kan være et produkt du kjøper, slik som et brød, en liter melk, klær, biler etc. Varen har normalt en pris, som du må betale for å få kjøpt den.

Det er knyttet en lang rekke rettsregler til produksjon, behandling av – samt kjøp og salg av – forskjellige slag varer, bl.a. for matvarer, medisiner og miljøskadelige produkter. Forbrukere har rettsbeskyttelse overfor profesjonelle leverandører av varer, bl.a. i forbrukerkjøpsloven, angrefristloven. Disse lovene har bestemmelser som ikke kan bli fraveket på den måten at forbrukeren stilles dårligere enn etter lovbestemmelsene.

For offentlige anskaffelser av varer er det lovbestemmelser og forskrifter som skal ivareta kravene til bl.a. konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet.

Mens varer er fysiske gjenstander, så er tjenester normalt ytelser som ikke går ut på å levere en vare. Tjenester kan imidlertid være arbeid på fysiske ting, med konstruksjonstegninger og andre dokumenter og dataprogrammer, på bil, båt, bygg og fast eiendom m.v.

En sekk mel kan byttes mot en annen sekk mel, men handelsvarer som handles på en råvarebørs, må innfri standardiserte krav. Elektronikk og andre varer som ikke er homogene, kan ikke handles på en råvarebørs slik som råvarer som korn, gull, kjøtt, olje og naturgass.

Handel med råvarer gjennomføres hovedsakelig med terminkontrakter på børser der varens kvalitet og kvantitet er standardisert.