Hopp til innhold

Kunde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En kunde er et individ eller en husstand som kjøper varer og tjenester generert innen økonomien. I videre sammenheng er alle som kjøper varer eller tjenester kunder, også forvaltning og bedrifter.

Kundebehov kan defineres som varene eller tjenestene en kunde krever for å oppnå spesifikke mål. Forskjellige behov er av varierende viktighet til kunden. Kundeforventninger er påvirket av kulturelle verdier, reklame, markedsføring og annen kommunikasjon, både med leverandøren og med andre kilder.

Både kundebehov og -forventninger kan defineres gjennom intervjuer, undersøkelser, samtaler, databasesøking eller andre metoder for å samle informasjon. Kunder har til tider ingen klar overbevisning om hva som er deres behov. Assistanse til å bestemme behovene kan være en verdifull tjeneste for kunden. I den prosessen kan forventninger bli justert for å svare til kjente produkters muligheter eller tjenester.