Grammatisk modus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Modus (latin modus, flertall modi) beskriver innenfor lingvistikken et verbs forhold til virkeligheten og intensjoner. Mange språk uttrykker forskjellige modi gjennom morfologi, ved å forandre (bøye) verbets form.

I tysk finnes det for eksempel tre modi: indikativ, konjunktiv og imperativ. I andre språk kan det finnes langt flere. Andre modi er optativ, kondisjonalis, jussiv og kohortativ.

I norsk finnes indikativ, imperativ og kondisjonalis i bruk i daglig språk, mens rester av konjunktiv (strengt tatt optativ)[trenger referanse] fremdeles eksisterer i former som «Leve kongen» og «Kunne vi bare vinne».

De germanske språk har en egen gruppe av verb, modale hjelpeverb, som brukes til å uttrykke modalitet i stedet for å endre på selve hovedverbet.